Ons blog

Artikelen pagina: 3

Filters

Kies hieronder welke artikelen voor jou belangrijk zijn om te lezen.

De genormaliseerde ambtenaar: nog altijd bijzonder

Per 1 januari 2020 is de ambtelijke rechtspositie gelijkgesteld aan die van zijn evenknie uit het civiele recht. Maar wat betekent dit?

Verder lezen

Dat overkomt mij niet

veelal gaat het in deze casussen om vrouwen, die seksueel geïntimideerd worden door een mannelijke leidinggevende.

Verder lezen

Monitor Integriteit & Veiligheid 2020 gepubliceerd

de monitor geeft inzicht in het integriteitsbewustzijn van politieke ambtsdragers en de mate waarin integriteitsregels worden nageleefd.

Verder lezen

Waterschap op stoom

Nederland telt 21 waterschappen en hoogheemraadschappen. Continu wordt er van de medewerkers gevraagd om lastige afwegingen te maken.

Verder lezen

Online trainen: socratische vertraging

Onlangs is BING van start gegaan met het aanbieden van een onlineversie van de training Moreel beraad in de app Teams.

Verder lezen

Een rechte rug in crisistijd

De afgelopen tijd verscheen er een berg verontrustend nieuws over corona-gerelateerde pogingen tot oplichting en fraude.

Verder lezen

Windows of opportunity

Organisaties ontdekken in Corona-tijd massaal de digitale mogelijkheden. Online oplossingen om op afstand te vergaderen waren al beschikbaar.

Verder lezen

De ondraaglijke lichtheid van het gezond verstand

Gezond verstand en Moreel Beraad: hoe moet ik handelen? Dit artikel is een uiteenzetting van het dilemma dat wij in de praktijk tegenkomen.

Verder lezen

Werken aan integriteit in tijden van bezinning

Hoe werkt onderzoeksbureau BING aan integriteit in deze bijzonder uitdagende tijden? Wij lichten toe hoe ons onderzoek doorgaat.

Verder lezen

Navigatie