Vertrouwenspersonen vervullen een belangrijke functie in de organisatie. Zij moeten op professionele en integere wijze invulling geven aan hun taak om medewerkers die worden geconfronteerd met integriteitsschendingen of die slachtoffer zijn van ongewenste omgangsvormen, een luisterend oor te bieden en hen met goede raad en daad bij te staan.

De vertrouwenspersonen van BING kunnen zowel de rol van externe vertrouwenspersoon Integriteit (VPI) als de rol van externe vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen (VPOO) vervullen of de combinatie van beide. Daarnaast kan BING ook de functie van meldpunt vervullen voor organisaties.

Voor organisaties die ook beschikken over een interne vertrouwenspersoon geldt dat BING de samenwerking zoekt, beschikbaar is voor intervisie, opdat melders en klagers steeds adequaat en in vertrouwen worden geholpen. BING ondersteunt ook in het toerusten van de interne vertrouwenspersonen met de juiste kennis en vaardigheden en in het up-to-date maken van de door de organisatie gehanteerde meldings- en klachtenregeling.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Externe onderzoekscommissie en mediation

BING ondersteunt organisaties ook in de rol van externe onderzoekscommissie, die meldingen en klachten onderzoekt. BING treedt ook op als bemiddelaar in conflictsituaties of in situaties waar de onderlinge communicatie is verstoord. Daar waar de vertrouwenspersoon in het proces naast de melder of klager staat, staan de onderzoekscommissie en de mediator tussen de verschillende betrokken partijen. Onze eigen rolintegriteit brengt met zich mee dat BING daarom bij dezelfde organisatie geen combinatie van rollen zal aanvaarden.Nieuwsbrief

Krijg het laatste BING nieuws direct in je inbox.