Heeft u een vermoeden van fraude, krijgt u een melding van belangenverstrengeling of heeft u via de vertrouwenspersoon signalen opgevangen van intimidatie op de werkvloer? Zorgt een bestuurlijk-juridische kwestie voor onrust? Door onderzoek maakt BING de situatie inzichtelijk en geeft BING duidelijkheid. Daarbij kunnen wij aangeven of grenzen wel of niet zijn overschreden en of vervolgstappen noodzakelijk zijn.

 

Zorgvuldigheid bij een onderzoek

Het inschakelen van een extern onderzoeksbureau, kan binnen uw organisatie tot enige onrust leiden. Daarvan zijn wij ons bewust. BING voert gedegen, zorgvuldig en onafhankelijk onderzoek uit, in een zo kort mogelijk tijdsbestek.

 

De kracht van BING

Door onze specifieke onderzoekservaring, krijgen wij opdrachten voor onderzoeken van zowel talrijke (semi)overheidsorganisaties als private organisaties. BING heeft expertise op het terrein van ethiek, gedragswetenschappen, bestuurskunde, financiën, accountancy, onderzoek in geautomatiseerde omgevingen en het juridisch instrumentarium. Waar nodig, zetten wij deze kennisgebieden voor een onderzoek in. Wij verstrekken een onafhankelijke en duidelijke rapportage.


Nieuwsbrief

Krijg het laatste BING nieuws direct in je inbox.