Bedrijfsrecherche, een specialisme binnen BING

Diefstal, fraude, oneigenlijk gebruik van bedrijfsmiddelen, ongeoorloofd ziekteverzuim of aanbestedingen die niet zuiver zijn. Iedere organisatie kan te maken krijgen met bedrijfscriminaliteit. In die gevallen kan er behoefte zijn aan een integriteitsonderzoek. BING kan voor u een dergelijk specialistisch onderzoek uitvoeren.

Onderzoeksmethoden

Bij de bestrijding van bedrijfscriminaliteit, kunnen diverse onderzoeksmethoden worden ingezet, zowel reguliere ‘open’ methoden, zoals interviews en dossieronderzoek als bijzondere methoden van onderzoek. Bij dat laatste kunt u denken aan de inzet van camera’s en observaties, maar ook aan technisch onderzoek, zoals vingerafdrukkenonderzoek en handschriftkundig onderzoek.

Heterdaad

Een aantal vormen van bedrijfscriminaliteit kan slechts worden bewezen bij het op heterdaad betrappen van betrokkenen. Daarbij moet soms gebruik worden gemaakt van technische hulpmiddelen of andere ingrijpende onderzoeksmethoden, zoals observatie. Niet alle onderzoeksmethoden kunnen echter zomaar worden toegepast, mede gezien de privacywetgeving. De wet vereist waarborgen en zorgvuldigheid van zowel het bureau als de opdrachtgever. Wij beschikken over de expertise om u langs deze soms lastige juridische klippen te loodsen.


Nieuwsbrief

Krijg het laatste BING nieuws direct in je inbox.