Onderzoeken

Anonieme meldingen van misstanden of ongewenste omgangsvormen

Wij zien het steeds vaker terug in de praktijk: anonieme meldingen van misstanden of ongewenste omgangsvormen. Een anonieme melding is ingewikkeld en levert dilemma’s op bij werkgevers. Moet je er iets mee of niet en als je dat niet doet, want betekent dat dan? Hoewel dit onderdeel nog niet in werking is getreden, biedt de Wet bescherming klokkenluiders de mogelijkheid tot anoniem melden. En ook de Handreiking Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer beschrijft een proces ten aanzien van anonieme meldingen. Maar wat betekent dit voor de beklaagde? Onze partner Bart de Jong heeft anonieme meldingen besproken tijdens het webinar Zakelijke Integriteit op 25 september jl. Het fragment daarover is hieronder terug te zien.

Heeft u zelf te maken met een anonieme melding van een misstand of ongewenste omgangsvormen en wilt u advies over uw handelingsperspectieven. Neem dan vooral contact op met een van onze adviseurs.

Relevant

Bekijk alle artikelen die gerelateerd zijn aan het geselecteerde artikel.

Foto van De borging van onafhankelijk onderzoek

De borging van onafhankelijk onderzoek

Het uitvoeren van onafhankelijk onderzoek is een belangrijk onderdeel van ons werk. De onafhankelijk...

Verder lezen