BING verzorgt al vele jaren onderzoek, advies en training voor een verscheidenheid aan opdrachtgevers. Deze kennis en ervaring zetten wij in om gemeenteraden, colleges van B&W en andere politiek-bestuurlijke gremia duurzaam te ondersteunen bij integriteitskwesties.

De i-adviseur:

  • voert risicoanalyses integriteit uit;
  • voert trainingen uit voor raad en college;
  • is sparringpartner voor raads- en collegeleden bij twijfels;
  • adviseert de bestuurlijke driehoek bij vermoedens van niet-integer gedrag;
  • kan in geval van onderzoek ondersteunen in goed opdrachtgeverschap;
  • helpt het beleid (gedragscode en handhaving) te actualiseren.

De i-adviseur wordt aangesteld voor de duur van een bestuursperiode. Daarmee is de i-adviseur het duurzame alternatief voor eenmalige ad-hocinterventies en een waarborg voor laagdrempelige toegang tot de benodigde kennis en ervaring bij soms ingewikkelde integriteitsdilemma’s.

Bij BING geloven wij in een duurzame verankering van integriteit en het voorkomen van misstappen door politieke ambtsdragers, die schadelijk zijn voor personen en voor het aanzien van het openbaar bestuur.

Met de i-adviseur haalt u een vaste adviseur van BING in huis. Dit heeft voor opdrachtgevers vele voordelen: de i-adviseur is een vertrouwd gezicht omdat hij of zij op verschillende momenten een rol vervult en weet wat er speelt. De drempel om in een vroeg stadium relevante expertise in te roepen is lager, zodat in de omgang met integriteitskwesties direct verstandige keuzes kunnen worden gemaakt. De i-adviseur maakt deelt uit van BING als gespecialiseerd bureau. Sparren met andere deskundigen en vervanging bij vakantie of ziekte zijn dus geregeld.

Meer weten?

Neem contact op met Peter Schokker via: peterschokker@bureauintegriteit.nl of telefonisch via BING kantoor 033-2474300.Nieuwsbrief

Krijg het laatste BING nieuws direct in je inbox.