Leeft integriteit binnen uw organisatie?

De Integriteitsmeter is een (online) enquêteonderzoek ter ondersteuning van het integriteitsbeleid binnen uw organisatie. U krijgt op een snelle manier toegang tot waardevolle managementinformatie die als input kan dienen voor aanscherping en aanvulling van uw integriteitsbeleid. De Integriteitsmeter kan zowel bij publieke organisaties, private organisaties als non-profitorganisaties worden ingezet en kan periodiek worden ingezet (0- en 1-meting) om ingezette maatregelen ter verbetering van het integriteitsbeleid te evalueren.

Wat levert de Integriteitsmeter op?

De Integriteitsmeter is een belevingsonderzoek en geeft de beleving van uw medewerkers weer. Het geeft u een beeld van hoe bekend de medewerkers zijn met het integriteitsbeleid en hun beleving van het gevoerde integriteitsbeleid. Ook wordt stilgestaan bij ethisch leiderschap van de leidinggevenden en de beleving van het werkklimaat. Tot slot maakt de Integriteitsmeter de omvang en aanvaardbaarheid van integriteitsschendingen in uw organisatie zichtbaar.

Hoe gaan wij te werk?

De inzet van de integriteitsmeter is maatwerk. De standaard vragenlijst biedt voldoende aanknopingspunten om het integriteitsbeleid binnen uw organisatie aan te passen of aan te scherpen. Het is ook mogelijk om aanvullingen te doen aan de vragenlijst. Wij bespreken standaard vragenlijst daarom altijd eerst met u, voordat deze wordt uitgezet binnen uw organisatie. Wilt u meer weten over de integriteitsmeter en over onze werkwijze, neem dan contact op met Valerie Somsen.


Nieuwsbrief

Krijg het laatste BING nieuws direct in je inbox.