Binnen elke organisatie is integriteit van de medewerkers en het integer omgaan met klanten en leveranciers de basis voor een optimaal functioneren van de organisatie. Daarom besteedt BING niet alleen veel aandacht aan interne processen, maar ook aan hoe de buitenwereld over uw  organisatie of bedrijf denkt. Heeft u het vertrouwen van burgers, stakeholders en de media? Wordt uw organisatie omschreven als ‘betrouwbaar’, ‘integer’, ‘eerlijk’ en ‘veilig’? Gaan uw afnemers/klanten (ook) daarom met u in zee? Een integere organisatie met een veilig werkklimaat is een absolute voorwaarde voor het functioneren van uw organisatie. Met integer gedrag is veel te winnen, maar bij ongewenst gedrag nog meer te verliezen!

Advies in integriteit

BING ondersteunt organisaties bij het vormgeven en beoordelen van hun integriteitsbeleid en het beleid rondom ongewenste omgangsvormen. Daarbij maken wij gebruik van zeer ervaren en multidisciplinair samengestelde teams. BING traint bestuurders, managers en medewerkers in het op integere wijze uitvoering geven aan de taken van de organisatie. Bovendien adviseert BING bij het nemen van de juiste preventieve maatregelen om integriteitsschendingen en integriteitsincidenten te voorkomen en een sociaal veilig werkklimaat te bevorderen.


Nieuwsbrief

Krijg het laatste BING nieuws direct in je inbox.