Integriteitsmanagement gaat uit van de gedachte dat organisaties belang hebben bij een professionele en integere bedrijfsvoering en dat een actieve inspanning nodig is om integer handelen van medewerkers te borgen en te bevorderen. Vanuit deze visie is integer handelen onderdeel van professioneel vakmanschap. Dit vakmanschap is te ontwikkelen.

Leidinggevenden zijn in hun gedrag, houding en werkwijze cultuurdragers binnen een organisatie en daarmee tevens het scharnier voor verandering. In onze visie is integriteit als kernwaarde een managementissue dat dient te worden gedragen in de lijn. Het stellen van duidelijke normen en het handhaven van die normen is daarbij net zo belangrijk als het scheppen van de juiste voorwaarden: het faciliteren van een open werkklimaat waarin ruimte is voor twijfel en tegenspraak.

Uit de praktijk

De ervaring leert dat leidinggevenden zich soms niet zo goed raad weten met hun voorbeeldrol en met de dialoog over integriteit. Hoe voer je op een zorgvuldige manier het gesprek en vanuit een constructieve houding zonder dat medewerkers zich in hun vertrouwen geschaad voelen: er wordt toch niet aan hun integriteit getwijfeld? Hoe geven leidinggevenden zelf het goede voorbeeld? En welke betekenis geven we samen aan professioneel handelen?

BING ondersteunt

BING ondersteunt leidinggevenden om beter inhoud te geven aan de integriteitsaspecten van hun werk. Want naast het open houden van de dialoog, wordt er meer van hen verwacht. Allereerst, goed voorbeeld doet goed volgen. Daarnaast dienen leidinggevenden te werken aan een werkomgeving die integer werken stimuleert en waar het vanzelfsprekend is om elkaar scherp te houden. BING begeleidt leidinggevenden op maat, afhankelijk van de fase waarin uw organisatie zich bevindt. Wij ondersteunen met het zoeken naar de juiste koers ten aanzien van integriteit, passend bij het vakgebied en de kwaliteiten van de leidinggevenden, collectief of individueel. Wij bieden een breed palet aan instrumenten en werkvormen, vanuit de doelstelling dat de leidinggevenden het thema integriteit daarna zelfstandig levend kunnen houden.


Nieuwsbrief

Krijg het laatste BING nieuws direct in je inbox.