BING werkt integer, zorgvuldig en objectief. Wij verrichten grondig onderzoek, geven deskundig advies en inspirerende trainingen. BING werkt vanuit drie kernwaarden:

Onafhankelijk

Wij werken vóór opdrachtgevers, maar in volstrekte onafhankelijkheid ván opdrachtgevers. Wij benaderen elke opdracht met een open blik en houden rekening met alle relevante invalshoeken.

Deskundig

Onze specialisten zijn allen ervaren professionals. Als wij niet zelf over de vereiste deskundigheid beschikken, doen wij een beroep op zorgvuldig geselecteerde en gecontracteerde externe professionals. Is de benodigde expertise niet beschikbaar, dan aanvaarden wij de opdracht niet.

Respect

Wij respecteren alle personen en organisaties waarmee wij in het kader van onze opdrachten in contact komen, binnen de grenzen van democratie en rechtsstaat. Wij tonen ons bewust van de opvattingen en eigenschappen van anderen en hebben respect voor ons leefmilieu.

 

Missie Wij leveren een bijdrage aan het bevorderen en borgen van de integriteit van organisaties, bestuurders en medewerkers

Nieuwsbrief

Krijg het laatste BING nieuws direct in je inbox.