Wij leveren een bijdrage aan het bevorderen en borgen van de integriteit van organisaties, bestuurders en medewerkers

Uitgelicht

Workshop ‘OR/HR en integriteit’ door BING en SBI Formaat

Blog Integriteit digitaal bevorderen; (On)begrensde mogelijkheden?

Hella van den Elshout
Adviseur/Trainer

Blog De (on)zin van screening: een nadere bespiegeling

Peter Schokker
Adviseur/Onderzoeker/Trainer

Uitgelichte workshop: Integriteitsspel Reflect

Integriteitsspel Reflect

"Het integriteitsspel Reflect laat alle integriteitsaspecten van het werk langskomen en stimuleert het bewustzijn dat nodig is om bij dilemma’s en/of een (dreigende) schending adequaat te handelen."

Top