Nieuwsbericht

Leidraad Goed bestuur

Goed bestuur als anker voor wederzijds vertrouwen van burgers en overheid

Een Leidraad voor praktische wijsheid

Vijf concrete reflecties om integriteit & goed bestuur te verankeren in het DNA van de overheid. Dát biedt deze Leidraad aan bestuurders en ambtenaren om de complexe maar mooie taak van de overheid met zelfvertrouwen uit te voeren.

Affaires zoals de kinderopvangtoeslag (‘Ongekend onrecht’), het Groningse aardbevingsdossier en de haperende asielopvang hebben bestuurders en ambtenaren een koude douche bezorgd. Herbezinning op het bestuurlijk en ambtelijk vakmanschap is het gevolg. Gelukkig gebeurt dat op vele niveaus. Deze Leidraad biedt een samenhangend palet van denkwerk en instrumenten.

Binnen organisaties krijgen integriteit & goed bestuur vooal aandacht na een crisis of een misstand. Dat is jammer, want dat geeft achteraf organisatorisch veel gedoe.
In onze trainingen integriteit en dilemma’s noemen bestuurders en (nieuwe) ambtenaren steevast morele waarden die richting geven aan hun handelen. Betrouwbaar, open en transparant, eerlijk, verantwoordelijk, respect, vastberaden, fatsoen, empathie en trouw willen zijn aan de missie van de gemeente, ministerie of organisatie. De waarden vormen een deel van henzelf, het is hun identiteit, ze zijn er trots op en ze sluiten naadloos aan op de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur.
Kortom, een kapitaal aan waarden dat beter gebruik verdient.

Wat we ook horen is dat de aandacht voor morele dilemma’s in het dagelijks werk er vaak bij inschiet. Drukte en tijdgebrek leiden tot te weinig afstemming; te ingewikkelde dossiers tot weinig kritisch en open debat binnen de organisatie. Met helaas reputatieverlies en geschaad vertrouwen onder burgers. En bij medewerkers ontstaan gevoelens van onzekerheid en onveiligheid.
De Leidraad zet beproefde instrumenten op een rij om in elk stadium van beleidsvorming en uitvoering de beginselen van goed bestuur toe te passen. Als meetlat voor het dagelijks handelen en als analyse instrument voor mogelijk toekomstige afbreukrisico’s op falend goed bestuur & integriteit. Een analyse die later goed bruikbaar is in de verantwoording aan gekozen raadsleden en de samenleving.

Integriteit is geen theorie maar verantwoord handelen met praktische wijsheid en professionele vaardigheden. Besturen is als topsport en daar horen leren, coaching en training bij. Dat kost tijd en energie, maar die betalen zich terug in effectiviteit en gezag. Met als ultieme doel de best mogelijke overheid voor haar burgers te worden.

Burgers wensen zich een zichtbare en een nabije overheid. Dat leidt tot wederzijds vertrouwen. Maak daarom burgers tot bondgenoot in goed bestuur. Wie goed doet, goed ontmoet!

Klik hier voor de Leidraad Goed bestuur als zekering voor het wederzijdse vertrouwen van burgers en overheid.

Henk Bruning
Hans Stukart
Trainers integriteit & Goed Bestuur

Geschreven door Henk Bruning
Trainer

Relevant

Bekijk alle artikelen die gerelateerd zijn aan het geselecteerde artikel.

Foto van De week van de integriteit

De week van de integriteit

BING is partner van de Week van de Integriteit 2023, die van vrijdag 1 december tot en met vrijdag 8...

Verder lezen
Foto van Fraude op de werkplek

Fraude op de werkplek

Een van onze opdrachtgevers werd geconfronteerd met vermissing van contant geld uit een kluis in een...

Verder lezen
Foto van Twijfels delen doe je thuis maar

Twijfels delen doe je thuis maar

Twijfels delen doe je thuis maar En ook op je werk Herken je dit? ‘Daadkrachtig, overtuigend, ...

Verder lezen