Integriteit binnen uw organisatie: hoe gaat u daarmee om? Hoe ontstaat een gezamenlijke taal en een kader voor integer werken waar iedereen achter staat en waar iedereen zich aan houdt? Is er vertrouwen in elkaar? Heerst er een cultuur die u wenselijk vindt? Wordt er op integere wijze leiding gegeven en versterkt die werkwijze de norm voor medewerkers? Kent iedereen de betekenis van integriteit en handelt men daar ook naar? Is er een goede balans tussen de harde en zachte kant, tussen de handhavende, controlerende en de lerende, onderzoekende stimulerende kant?

BING trainingen

BING verzorgt verschillende trainingen en workshops, passend bij uw organisatie en bij de fase waarin uw organisatie zich omtrent werken aan integriteit bevindt. Daarom besteden we ruim aandacht aan een vooroverleg. Ons motto daarbij is steeds ‘Integriteit laat je leven’. Want onze werkwijze heeft één centraal speerpunt: ervaringsgericht leren. Verschillende methodieken worden daarbij ingezet: de achterkant van het gelijk, moreel beraad, socratische gesprekstechniek en spelvormen.

BING biedt trainingen voor management en medewerkers, voor politieke ambtsdragers en ambtenaren. Wij bieden ook opleidingen voor trainers en voor interne onderzoekers om de fijne kneepjes van het vak onder de knie te krijgen.


Nieuwsbrief

Krijg het laatste BING nieuws direct in je inbox.