BING kan uw organisatie preventief ondersteunen met behulp van een audit of risicoanalyse. Hierbij wordt op een snelle en efficiënte manier de stand van zaken op het gebied van integriteitsbeleid en kwetsbaarheden in uw organisatie doorgelicht.

Audit

De audit start met een analyse van de beschikbare documenten op het gebied van integriteit. Dit kunnen beleidsstukken, procedures en regelgeving zijn. De analyse wordt gevolgd door een aantal interviews met nader te bepalen sleutelfiguren uit de organisatie, om onduidelijkheden helder te krijgen en vast te stellen of het ‘papieren beleid’ daadwerkelijk is geïmplementeerd en werkt in de praktijk. Daarbij wordt niet alleen het management, maar ook werknemers gevraagd naar hun kennis over het integriteitsbeleid. Wij stellen een korte, schriftelijke rapportage van onze bevindingen op, met waar nodig aanbevelingen voor verbetering.

Risicoanalyse

De risicoanalyse licht uw organisatie door op (fraude)risico’s en kwetsbaarheden op het gebied van integriteit. Wij maken een inventarisatie van relevante omgevingsfactoren, uw registraties, procedures en regelgeving. Deze analyse kan tevens worden gebruikt als inventarisatie van kwetsbare processen of functies. U ontvangt een heldere rapportage met zicht op de risicogebieden, verbeterpunten en adviezen.


Nieuwsbrief

Krijg het laatste BING nieuws direct in je inbox.