Je wilt graag dat er binnen jouw organisatie serieuze aandacht is voor onderwerpen als integer werken, beroepsethiek en gewenste omgangsvormen. Je merkt dat grote en kleine kwesties  soms door tijdgebrek of door ongemak vermeden worden.  Er wordt over een lastige kwestie overlegd en vergaderd, maar er wordt geen helderheid gevonden. Er worden ad hoc beslissingen genomen, of er blijft een gevoel hangen dat er geen recht wordt gedaan aan elkaar als collega, of aan de zorgvuldigheid die de betrokkenen in de kwestie verdienen. Jij merkt dat intern de vaardigheid ontbreekt om lastige kwesties samen methodisch, verdiepend en verhelderend te bespreken. Je weet dat dit kan via een moreel beraad. Het lijkt jou goed voor de organisatie als er intern medewerkers zijn die een moreel beraad kunnen begeleiden. Wellicht ben  je zelf gemotiveerd om dit te leren.

Doel opleiding

Het doel van deze opleiding is dat je de kennis, vaardigheden en houding leert die nodig zijn om een moreel beraad te begeleiden. Het gaat niet alleen om het aanleren van een methode, het succes van de methode is afhankelijk van de manier van begeleiden. Daarom combineren we twee methoden in deze opleiding: die van Moreel Beraad (7 stappen plan)  en die van Socratische gesprekstechnieken. Via deze technieken leer  je de gespreksdynamiek zo te begeleiden en bij te sturen dat deze in dienst staat van de inhoud. Het gaat om het leren  vragen te stellen vanuit een open en onderzoekende houding. Dit stimuleert de deelnemers aan een Moreel Beraad om zelf inzichten te voltrekken, zodat deze beter beklijven en aanzetten tot daadkracht waar nodig.

Na afloop ben je in staat om een Moreel Beraad te begeleiden. Je kunt je organisatie van dienst zijn, waardoor er rond een concrete vraag helderheid wordt gevonden over wat het beste is om te doen, deelnemers in staat zijn om hun keuze en besluit doordacht te verantwoorden en de gespreksdynamiek open en veilig verloopt.

Doelgroep

Leidinggevenden, projectleiders, medewerkers HRM, interne trainers, vertrouwenspersonen, intern begeleiders of overige medewerkers met affiniteit voor het werken met integriteitsvragen, vragen en dilemma’s over werkinhoudelijke zaken en over de omgang met cliënten, burgers en elkaar.

  Download de flyer

  En ontvang hem direct in je mail!

   

  Opbrengst van deze opleiding

  • Je hebt de benodigde achtergrondkennis om een moreel beraad zorgvuldig te kunnen inzetten. Je weet deze kennis vragenderwijs om te zetten in een interactief gesprek met deelnemers.  Je kunt voorbeelden genereren als uitgangsvraag voor een moreel beraad en je kunt complexe kwesties die ter tafel liggen terugbrengen  naar concrete handelingsalternatieven.
  • Je hebt de vaardigheid om de methode van een moreel beraad stapsgewijs te voltrekken en je hebt daarbij inzicht in de betekenis van iedere methodische stap.
  • Je kunt valkuilen in het onderzoeksproces voorzien en je kunt het proces bijsturen waar nodig.
  • Je hebt voldoende socratische gesprekstechnieken in huis om een moreel beraad onafhankelijk, vragenderwijs en onderzoekend te begeleiden.
  • Je hebt voldoende geoefend met de methodiek.
  • Je hebt de houding ontwikkeld om via luisteren, doorvragen, oordeel opschorten, verhelderen en afpellen van voorbeelden deelnemers te faciliteren en je hebt inzicht in wat werkt, wat niet en waarom.
  • Je hebt voldoende kennis en inzicht om het wegen van argumenten met een groep te voltrekken.
  • Je kunt de methode toepassen in wisselende werkvormen.
  • Je weet waar en wanneer je een moreel beraad binnen jouw organisatie kunt inzetten en hoe de verhouding is van een moreel beraad tot andere aandachtspunten voor integer werken.

  Meer weten?

  Vragen over incompany aanbod , programma of kosten? Neem contact op met Hella van den Elshout via: hellavandenelshout@bureauintegriteit.nl of telefonisch via BING kantoor 033-2474300.


  Nieuwsbrief

  Krijg het laatste BING nieuws direct in je inbox.