In de zorg gaat er heel veel goed en in de Nederlandse zorginstellingen wordt er kwalitatief hoogwaardige zorg verleend. Desondanks kan er altijd iets misgaan: incidenten, calamiteiten en/of geweld in de zorgrelatie kunnen voorkomen. Om de kans dat een dergelijk incident of een dergelijke calamiteit nogmaals voorkomt te verkleinen, is het van belang het incident of de calamiteit goed te onderzoeken. BING kan een dergelijk onderzoek voor u uitvoeren.

Wanneer een calamiteit- en incidentenonderzoek inzetten?

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) spreek van een incident als sprake is van ‘een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg, en heeft geleid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt’. Wanneer de schade ernstig of fataal is, is er sprake van een calamiteit. De IGJ onderschrijft het belang van het leren van incidenten en calamiteiten met als doel om veilige zorg voor iedereen te kunnen verlenen. Incidenten moeten op grond van de Wggkz intern gemeld worden; calamiteiten moeten bij de IGJ gemeld worden. Ook situaties van geweld in de zorgrelatie moeten op grond van de Wggkz gemeld worden bij de IGJ. U krijgt vervolgens de gelegenheid om onderzoek te verrichten, alvorens de IGJ beslist over het vervolg. Wij kunnen u ontzorgen in dit traject tussen de melding bij de IGJ en de beslissing van de IGJ over het vervolg door het onderzoek voor u uit te voeren. Daarnaast kunnen wij ook onderzoeken naar incidenten uitvoeren die intern worden opgepakt.

Onze aanpak

De IGJ stelt voorwaarden aan het onderzoek naar een calamiteit en geweld in de zorgrelatie. Wij houden in onze onderzoeken altijd rekening met deze voorwaarden en vullen deze voorwaarden aan met onze eigen waarborgen van zorgvuldig onderzoek. Wij werken aan de hand van de PRISMA-methode en onze onderzoekers gaan zorgvuldig en discreet te werk. Onze rapportage stelt u in staat om een volledige en uitputtende rapportage aan de IGJ te overhandigen en wij geven adviezen over hoe het incident, de calamiteit en/of het geweld in de zorgrelatie in de toekomst voorkomen kan worden. Wilt u meer weten of is er sprake van een incident, calamiteit en/of geweld in de zorgrelatie in uw organisatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op.


Nieuwsbrief

Krijg het laatste BING nieuws direct in je inbox.