Screening voor een functie houdt in dat een organisatie informatie nagaat of opvraagt over een sollicitant of medewerker om zo een inschatting te maken van zijn integriteit. Voor het voeren van een effectief screeningsbeleid is het cruciaal om te inventariseren welke plekken in de organisatie kwetsbaar zijn voor integriteitsinbreuken. Nut en noodzaak van screening kunnen immers wisselen: voor bepaalde functies is de gelegenheid tot misbruik groter en is de impact van het misbruik groter dan bij andere functies.

Het in beeld hebben van kwetsbare functies en processen in de eigen organisatie vormt het fundament onder diverse beheersingsmaatregelen, zoals toepassing van het vierogenprincipe, functiescheiding en screening bij indiensttreding of tussentijds. Door de kwetsbaarheid van een functie in kaart te brengen, kan op basis van een vastgesteld risicoprofiel doelgericht worden gescreend.

De adviseurs en onderzoekers van BING beschikken over ruime ervaring en expertise en ondersteunen u graag bij het inventariseren van kwetsbare plekken in de organisatie. Zij staan u ook bij met advies over de toepassing van screeningsmaatregelen, toegespitst op de functie, en met advies over de in acht te nemen waarborgen bij het uitvoeren van screenings.

Meer weten over screening?

Nieuwsbrief

Krijg het laatste BING nieuws direct in je inbox.