In elke professionele werkomgeving kunnen zich situaties voordoen in de omgang tussen medewerkers die als ongewenst worden beschouwd. Pesten op het werk, agressie en geweld, discriminatie en (seksuele) intimidatie komen voor op de werkvloer. Soms is een extern onderzoek naar de ernst en omvang van de ongewenste omgangsvormen wenselijk of zelfs noodzakelijk. Wij kunnen u daarbij helpen en u gedurende het gehele traject van het onderzoek ontzorgen.

Wanneer een onderzoek?

Een medewerker kan een klacht indienen conform de klachtenregeling ongewenste omgangsvormen binnen uw organisatie. De klachtenregeling voorziet er dan vaak in dat de klacht onderzocht moet worden. Wij kunnen deze klacht voor u onderzoeken conform uw regeling en onze eigen waarborgen van zorgvuldig onderzoek. Niet altijd wordt er echter een klacht ingediend, maar hebben u wel signalen bereikt van ongewenste omgangvormen door een van uw medewerkers jegens (een) andere medewerker(s). Ook in deze situatie kan een onderzoek wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn. Vanuit uw verantwoordelijkheid voor een sociaal veilig werkklimaat voor uw medewerkers dat vrij is van ongewenst gedrag, kunt u een onderzoek initiëren. Ook in een dergelijke situatie kunnen wij voor u het onderzoek uitvoeren. Als werkgever handelen bij klachten en signalen van ongewenste omgangsvormen werkt tevens preventief om toekomstig ongewenst gedrag zoveel mogelijk te voorkomen.

Werkwijze BING

Elk onderzoek naar aanleiding van signalen of een klacht van ongewenste omgangsvormen vereist maatwerk. U kunt contact met ons opnemen als u signalen hebben bereikt of als een klacht is ingediend. Wij bespreken dan met u de mogelijkheden en bespreken met u de opportuniteit van een onderzoek. Gedurende het onderzoek houden wij u op de hoogte van de voortgang van het onderzoek en stemmen wij de onderzoekswerkzaamheden met u af. De impact van een onderzoek naar ongewenste omgangsvormen voor zowel de betrokkenen in het onderzoek als overige medewerkers binnen de organisatie is vaak groot. Daarom gaan wij onbevooroordeeld en zorgvuldig te werk. In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen feitelijke handelingen en gebeurtenissen enerzijds en de intenties en interpretaties anderzijds. De uitkomst van het onderzoek stelt u in staat om gepaste maatregelen te nemen.

Wilt u meer weten over een onderzoek naar ongewenste omgangsvormen of speelt er momenteel een casus binnen uw organisatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Ook verwijzen wij u graag naar onze themanieuwsbrieven over ongewenste omgangsvormen die wij eerder hebben uitgebracht. Klik hier voor deel 1 en hier voor deel 2.


Nieuwsbrief

Krijg het laatste BING nieuws direct in je inbox.