Filters

Kies hieronder welke artikelen voor jou belangrijk zijn om te lezen.

Categorie: Wet- en regelgeving

De genormaliseerde ambtenaar: nog altijd bijzonder

Per 1 januari 2020 is de ambtelijke rechtspositie gelijkgesteld aan die van zijn evenknie uit het civiele recht. Maar wat betekent dit?

Verder lezen

En de stemming was wederom bedrukt

De Gemeentewet gaat op de schop. Dat is althans de bedoeling van het wetsvoorstel bevorderen integriteit en functioneren openbaar bestuur.

Verder lezen

De (on)zin van screening: een nadere bespiegeling

In dit artikel beargumenteren we waarom een screening wel meerwaarde biedt in het voorkomen van integriteitsschendingen.

Verder lezen

Griffier, van en voor de volksvertegenwoordiging: een vak apart

Is de griffier louter dienend aan zijn democratische werkgever? Of verdedigt hij ook de waarden van onze rechtsstaat?

Verder lezen

Midden in de maatschappij

Het zijn net gewone mensen, die volksvertegenwoordigers. Mensen met rechten, belangen en wensen. Individueel, maar ook collectief.

Verder lezen

Hoeder van integriteit

anaf 1 februari 2016 heeft de burgemeester de taak om de bestuurlijke integriteit van zijn gemeente te bevorderen.

Verder lezen

Navigatie