Categorie: Wet- en regelgeving

Foto van Klok (horen) luiden, maar waar is de regeling?

Klok (horen) luiden, maar waar is de regeling?

Nieuwe regels rondom klokkenluiden Op 26 november 2019 is de nieuwe Europese richtlijn bescherming ...

Verder lezen
Foto van De genormaliseerde ambtenaar: nog altijd bijzonder

De genormaliseerde ambtenaar: nog altijd bijzonder

Per 1 januari 2020 is de ambtelijke rechtspositie gelijkgesteld aan die van zijn evenknie uit het civiele recht. Maar wat betekent dit?

Verder lezen
Foto van En de stemming was wederom bedrukt

En de stemming was wederom bedrukt

De Gemeentewet gaat op de schop. Dat is althans de bedoeling van het wetsvoorstel bevorderen integriteit en functioneren openbaar bestuur.

Verder lezen
Foto van De (on)zin van screening: een nadere bespiegeling

De (on)zin van screening: een nadere bespiegeling

In dit artikel beargumenteren we waarom een screening wel meerwaarde biedt in het voorkomen van integriteitsschendingen.

Verder lezen
Foto van Griffier, van en voor de volksvertegenwoordiging: een vak apart

Griffier, van en voor de volksvertegenwoordiging: een vak apart

Is de griffier louter dienend aan zijn democratische werkgever? Of verdedigt hij ook de waarden van onze rechtsstaat?

Verder lezen
Foto van Midden in de maatschappij

Midden in de maatschappij

Het zijn net gewone mensen, die volksvertegenwoordigers. Mensen met rechten, belangen en wensen. Individueel, maar ook collectief.

Verder lezen
Foto van Hoeder van integriteit

Hoeder van integriteit

anaf 1 februari 2016 heeft de burgemeester de taak om de bestuurlijke integriteit van zijn gemeente te bevorderen.

Verder lezen

Navigatie