Filters

Kies hieronder welke artikelen voor jou belangrijk zijn om te lezen.

Categorie: Integriteit

Resultaten Monitor Integriteit & Veiligheid 2022

Belangrijkste resultaten, tot stand gekomen met I&O Research in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Verder lezen

Het goede voorbeeld

Het geeft te denken. Als onze overheid al niet het goede voorbeeld geeft, wie dan wel?

Verder lezen

In gesprek met…. Marjolein de Boer van woningcorporatie Laurentius

Hoe gaat woningcorporatie Laurentius om met integriteit? Adviseur Organisatie & Ontwikkeling Marjolein de Boer geeft antwoord.

Verder lezen

Bezint eer ge begint

het is goed en verstandig dat partijen nagaan wie zij in de eigen gelederen hebben. De Handreiking biedt bewustwording en bruikbare handvatten.

Verder lezen

Wat als het vertrouwen weg is…?

moet je nog wel vertrouwen hebben in overheidsinstellingen tegenwoordig? vertrouwen raakt een keer op vroeg of laat!

Verder lezen

De genormaliseerde ambtenaar: nog altijd bijzonder

Per 1 januari 2020 is de ambtelijke rechtspositie gelijkgesteld aan die van zijn evenknie uit het civiele recht. Maar wat betekent dit?

Verder lezen

Dat overkomt mij niet

veelal gaat het in deze casussen om vrouwen, die seksueel geïntimideerd worden door een mannelijke leidinggevende.

Verder lezen

Waterschap op stoom

Nederland telt 21 waterschappen en hoogheemraadschappen. Continu wordt er van de medewerkers gevraagd om lastige afwegingen te maken.

Verder lezen

Online trainen: socratische vertraging

Onlangs is BING van start gegaan met het aanbieden van een onlineversie van de training Moreel beraad in de app Teams.

Verder lezen

Navigatie