Integriteit

In gesprek met…. Marjolein de Boer van woningcorporatie Laurentius

Onlangs hadden wij een gesprek met Marjolein de Boer. Zij is adviseur Organisatie & Ontwikkeling bij Laurentius in Breda. Vanuit haar beleidsmatige rol is zij onder meer verantwoordelijk voor het thema integriteit binnen de woningcorporatie. Wij waren benieuwd hoe zij kijkt naar integriteit in de context van haar eigen organisatie. Marjolein vertelt dat integriteit bij Laurentius al langer op de agenda staat en dat het eigenlijk doorlopend de aandacht heeft. Niet alleen zij, maar ook leidinggevenden zien het belang hiervan.

Integriteit bij woningcorporatie Laurentius

We vragen Marjolein hoe deze aandacht zich in de praktijk vertaalt. Zij vertelt: ‘De lijn die wij hebben ingezet is een omslag van strakke regels naar een meer kader scheppend beleid. We geven medewerkers meer vertrouwen en vinden het belangrijk dat een ieder zelf besluiten kan nemen en eigenaarschap kan tonen.’ Over het waarom van die omslag zegt Marjolein dat zij binnen Laurentius de overtuiging hebben dat zij verder komen met vertrouwen geven dan met het opleggen van regels. Regels dagen mensen uit om de grenzen op te zoeken, waar kaders mensen juist aanzetten tot zelf nadenken. Marjolein licht toe dat zij hierbij uitgaan van de filosofie van Wouter Hart, auteur van onder meer ‘Anders Vasthouden’ en ‘Verdraaide organisaties’: medewerkers die zelf nadenken over waar ze voor staan en die zelf afwegingen kunnen maken, helpen organisaties om meer maatwerk te kunnen leveren. Op de vraag wat dat voor Laurentius concreet betekent, vertelt Marjolein dat bijvoorbeeld de buurtbeheerders meer ruimte hebben gekregen om zelf toezeggingen aan bewoners te doen. Vanuit hun eigen verantwoordelijkheid gaan zij kostenbewust te werk en bedenken zij samen met bewoners creatieve ideeën binnen de kaders en de mogelijkheden die er zijn. Zo hebben zij bijvoorbeeld in coronatijd gezamenlijk een buurtdag georganiseerd in woongebouwen voor senioren waar een van die buurtbeheerders als DJ optrad. Op deze manier maakt Laurentius veel meer gebruik maken van de kwaliteiten van medewerkers. Dit resulteert er vervolgens ook in dat collega’s en bewoners veel dichter bij elkaar komen en dat het werk leuker wordt. Binnen Laurentius staat samenwerking steeds voorop en grenzen binnen en tussen teams vervagen steeds meer. Volgens haar hebben medewerkers meer focus gekregen op een gezamenlijk doel. In een onderzoek onder medewerkers in 2019/20 hebben zij medewerkers onder meer bevraagd op de zogenaamde ‘soft controls’. Teams hebben naar aanleiding daarvan zelf acties ter verbetering aangedragen, hetgeen dus een breder draagvlak heeft bij de uitvoering hiervan.

Integriteitscode verbreden naar gedragscode

Marjolein gelooft er in dat alle verbeteringen stap voor stap gaan en het resultaat zijn van een combinatie van verschillende interventies en initiatieven. Zij zegt dat het verbreden van de integriteitscode naar een integriteits- en gedragscode daar een onderdeel van is. Laurentius heeft volgens Marjolein leidinggevenden met een moderne visie op leiderschap. Marjolein: ‘Zij maken steeds meer zaken bespreekbaar waar je ook omheen zou kunnen lopen. De keuze is bewust om soms even ongemak te ervaren en van daaruit weer te bouwen. Management is zich bewust van hun voorbeeldgedrag hierin. Zij erkennen dat zaken vaak goed gaan en dat je van fouten moet kunnen leren.’

Op de vraag aan Marjolein of zij adviezen heeft voor andere organisaties, antwoordt zij dat elke organisatie daarin een eigen pad te volgen heeft. Haar belangrijkste raad is om integriteit nooit als op zichzelf staand te beschouwen, maar om meerdere interventies te plegen aan zowel de systeem-, de proces als de gedragskant in de organisatie. Marjolein: ‘De ene ingreep zal sneller effect hebben dan de andere, maar alle kleine stapjes zorgen er uiteindelijk voor dat een balletje gaat rollen’.

Relevant

Bekijk alle artikelen die gerelateerd zijn aan het geselecteerde artikel.

Foto van Klok (horen) luiden, maar waar is de regeling?

Klok (horen) luiden, maar waar is de regeling?

Nieuwe regels rondom klokkenluiden Op 26 november 2019 is de nieuwe Europese richtlijn bescherming ...

Verder lezen
Foto van Resultaten Monitor Integriteit & Veiligheid 2022

Resultaten Monitor Integriteit & Veiligheid 2022

Belangrijkste resultaten, tot stand gekomen met I&O Research in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Verder lezen
Foto van Het goede voorbeeld

Het goede voorbeeld

Het geeft te denken. Als onze overheid al niet het goede voorbeeld geeft, wie dan wel?

Verder lezen