Onze missie

Een integere organisatie en een positieve en veilige werkomgeving. Uw doel, onze gezamenlijke missie.

Doen wat juist is, dat is waar integriteit over gaat. Maar dat is nog niet zo gemakkelijk. Integriteit gaat over professionele maatstaven en over ethische prin­cipes. Over regels en over gedrag. Niet-integer gedrag van mensen levert organisaties grote schade op. Zo kunnen diefstal en fraude leiden tot directe materiële schade, maar er kan ook minder tastbare schade optre­den, zoals reputatieschade of schade die het gevolg is van een voor medewerkers onveilig werkklimaat.

Welke regels nodig zijn en welk gedrag gewenst is, kan worden gemanaged. Management van integriteit gaat dan ook over het voorkomen van misstappen, het beheersen van risico’s en het boven water halen van misstanden. BING is uw partner in het bevorderen en borgen van de integriteit en goede omgangsvormen van de organisatie en haar medewerkers.

Wat doen wij?

BING is een toonaangevend bureau dat onderzoek verricht en training en advies verzorgt rondom integ­riteit en omgangsvormen. Door onze specifieke ad­vies- en onderzoekservaring voeren wij opdrachten uit voor zowel (semi-)overheidsorganisaties als pri­vate organisaties. De voor het merendeel academisch geschoolde medewerkers van BING kennen hun weg op het terrein van ethiek, gedragswetenschappen, bestuurskunde, bedrijfsrecherche, financiën, onder­zoek in geautomatiseerde omgevingen en het juri­dische instrumentarium.

Naast onze repressieve diensten op het gebied van fi­nancieel-, fraude- en gedragsonderzoek, ondersteunen wij u ook op het gebied van preventie. Door advies over integriteitsbeleid en beheersingsmaatregelen, door het overdragen van kennis en vaardigheden in trainingen en door als vraagbaak te fungeren voor allerhande problemen.

Missie Wij leveren een bijdrage aan het bevorderen en borgen van de integriteit van organisaties, bestuurders en medewerkers

Onze medewerkers

Mogelijk heeft u vragen over de diensten en werkwijze van BING. Misschien wilt u van gedachten wisselen over (het voorkomen van) ongewenst gedrag binnen uw organisatie of wilt u overleg over een mogelijk integriteitsonderzoek of workshops. Voor vragen over onderzoek, advies, training en werkwijze, kunt u zowel telefonisch als per e-mail contact met ons opnemen.

Peter Werkman

Peter Werkman (1963) is bestuurder en partner bij BING en geeft leiding aan de BING-organisatie en -...

Verder lezen

Peter Schokker

Peter Schokker (1985, LLM MA) is partner bij BING en gespecialiseerd in bestuurlijk-juridische vraag...

Verder lezen

Bart de Jong

Bart de Jong (1983, mr., drs.) is partner bij BING en is een ervaren onderzoeker en adviseur. Bij BI...

Verder lezen

Esther Goethart

Esther Goethart (1967, drs.) is een gedreven professional met oog voor mensen en resultaten. Ze is a...

Verder lezen

Warner van der Colk

Warner van der Colk (1983, drs.) is onderzoeker en adviseur bij BING. Van huis uit is Warner forensi...

Verder lezen

Kirsten Eulderink

Kirsten Eulderink (1992, MSc) is criminoloog. In haar werk wordt zij gedreven door haar rechtvaardig...

Verder lezen

Valerie Somsen

Valerie Somsen (1996, MSc) is criminoloog. In haar werk vindt ze het belangrijk om naar situaties te...

Verder lezen

Elke Weijkamp

Elke Weijkamp (1994, MSc) heeft ervaring als onderzoeker en gedragswetenschapper op het gebied van f...

Verder lezen

Hella van den Elshout

Hella van den Elshout (1963, drs.) werkt aan preventie, de bewustwording, het inzicht en de motivati...

Verder lezen

Francis van Leek

Francis van Leek (1964) vervult een spilfunctie als officemanager van BING en haar werkzaamheden zij...

Verder lezen

Marlous Prins

Marlous Prins (1982) vervult de functie van officemanager van BING op maandag, dinsdag en vrijdag. Z...

Verder lezen

Marcel Westerhoud

Marcel Westerhoud (1965, drs.) heeft een jarenlange ervaring in integriteitsprojecten en is gecerti...

Verder lezen

Floortje van Duyne

Floortje van Duyne (1991, MA) is als ethicus geïnteresseerd in wat mensen drijft in hun beslissinge...

Verder lezen

Suze van Scheers

Suze van Scheers (1994, MA) is een filosofisch gespreksleider die haar analytisch vermogen inzet vo...

Verder lezen

Maarten Dijk

Maarten Dijk (1982, MSc) is bestuurskundige met ruime ervaring in de onderwijssector als docent, o...

Verder lezen

Annette Silljé

Annette Silljé (1961, drs.) werkt aan ethische ontwikkelprocessen. Ze is vooral ervaren in het gez...

Verder lezen

Henk Bruning

Henk Bruning (1955) is een breed georiënteerde beleidsadviseur, ervaren trainer in integriteitstra...

Verder lezen

Sonja List

Sonja List (1965) is een gedreven professional met oog voor het doel en de mens. Door haar ervaring...

Verder lezen

Peter Pover

Peter Pover (1956) is als trainer Morele oordeelsvorming verbonden aan BING. Hij is inzetbaar als ...

Verder lezen

Nieuwsbrief

Krijg het laatste BING nieuws direct in je inbox.