Joep Peters

Extern vertrouwenspersoon

Joep Peters (1961) is MfN register-mediator en LVV gecertificeerd extern vertrouwenspersoon en heeft ruim dertig jaar ervaring in de zakelijke dienstverlening bij bedrijven en diverse instellingen.

Als voormalig leidinggevende heeft hij veel te maken gehad met organisatie-veranderingen en samenwerkingsvraag-stukken vandaar zijn specifieke belangstelling voor en expertise op het gebied van arbeidsconflicten, zakelijke conflicten en familieconflicten en (ongewenste) omgangsvormen en integri-teitskwesties (klokkenluider).