Sonja List

Extern vertrouwenspersoon

Sonja List (1965) is een ervaren extern vertrouwenspersoon. Zij traint interne en externe vertrouwenspersonen in company en via open inschrijving. Zij heeft ervaring bij organisaties in de profit, de overheid, het onderwijs en stichtingen als extern vertrouwenspersoon. Daarnaast werkt ze als coach en loopbaanbegeleider en in het verleden als HRM adviseur.

Organisaties die de onderwerpen ongewenste omgangsvormen en integriteit op de kaart willen krijgen ondersteunt zij. Interne vertrouwenspersonen begeleidt zij, o.a. met intervisie. Ook geeft zij training in een zeer effectieve anti pest methode.

Sonja hoort regelmatig terug dat zij zonder oordeel kan luisteren. Hierdoor stellen mensen zich makkelijk open en kan zij hen in hun kracht zetten. Zij heeft een scherp gevoel voor interpersoonlijke – en arbeidsverhoudingen. Door haar inlevingsvermogen, tact en respect voor allen weet zij situaties aan de juiste tafel bespreekbaar te krijgen.