Sonja List

Extern vertrouwenspersoon

Sonja List (1965) is een gedreven professional met oog voor het doel en de mens. Door haar ervaring als HRM-adviseur heeft zij een brede kijk op arbeidsverhoudingen. Zij staat als vertrouwenspersoon, loopbaanbegeleider of coach naast medewerkers met een kwestie en begeleidt hen in hun situatie. Interne vertrouwenspersonen geeft zij training.

Organisaties die de onderwerpen ongewenste omgangsvormen en integriteit op de kaart willen krijgen ondersteunt zij. Zij adviseert over klachten- en klokkenluidersregelingen. Voor interne vertrouwenspersonen organiseert en begeleidt zij bijeenkomsten, o.a. met intervisie. Ook geeft zij training in een zeer effectieve anti pest methode.

Sonja hoort regelmatig terug dat zij zonder oordeel kan luisteren. Hierdoor stellen mensen zich vaak open en kan zij hen in hun kracht zetten. Dit komt tot uiting zowel in haar vertrouwenswerk als in haar werk als loopbaanbegeleider en coach. Zij kan goed structureren en is analytisch sterk. Door haar tact, respect voor allen en haar vasthoudendheid weet zij de belangrijke onderwerpen aan de juiste tafel bespreekbaar te krijgen.