Paul Asberg

Extern vertrouwenspersoon

Paul Asberg (1958) heeft gewerkt in de geestelijke gezondheidszorg in het primair proces, in diverse managementfuncties en vanaf 2012 tot januari 2022 als directeur in een grote organisatie voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Nu een beetje met pensioen, maar wil maatschappelijk betrokken blijven. Naast een toezichthoudende functie en een functie als vrijwillig bestuurder sluit het werk als vertrouwenspersoon daar goed bij aan.