Warner van der Colk

Onderzoeker & adviseur

Warner van der Colk (1983, drs.) is onderzoeker en adviseur bij BING. Van huis uit is Warner forensisch criminoloog. Door zijn ervaring in het bedrijfsleven en bij de rijksoverheid in zeer diverse functies heeft Warner veel ervaring opgedaan in het onderzoeken en adviseren. Warner vindt het daarbij van belang onbevooroordeeld en objectief te werk te gaan om de casus vanuit meerdere perspectieven te bezien. In de uitvoering van een onderzoek heeft Warner oog voor de emoties van betrokkenen en communiceert hij op een open, ontspannen en eerlijke wijze om mensen op hun gemak te stellen.