Valerie Somsen

Onderzoeker & adviseur

Valerie Somsen (1996, MSc) is criminoloog. In haar werk vindt ze het belangrijk om naar situaties te kijken vanuit verschillende perspectieven om een zo compleet mogelijk beeld te vormen. Valerie is als enthousiaste en nieuwsgierige onderzoeker op zoek naar beweegredenen van mensen waarbij ze met name geïnteresseerd is in sociale processen in een professionele omgeving.

Valerie heeft zowel haar bachelor Criminologie als haar master Forensische Criminologie aan de Universiteit van Leiden gevolgd. Daarnaast heeft ze een half jaar in Melbourne, Australië gestudeerd.

Voor haar masterscriptie heeft ze onderzoek gedaan naar gezinsgericht werken binnen de Jeugdzorg Plus.