Bart de Jong

Partner

Bart de Jong (1983, mr., drs.) is partner bij BING en is een ervaren onderzoeker en adviseur. Bij BING houdt hij zich bezig met integriteitsonderzoeken en adviseert hij opdrachtgevers over hun integriteitsbeleid.

Van huis uit is Bart criminoloog en strafrechtjurist. Bart heeft vanuit zijn vorige werkkring veel ervaring als onderzoeker, adviseur en trainer binnen de sectoren (jeugd)zorg en veiligheid (criminaliteitspreventie).

Naast adviseur bij BING is hij commissielid bij de Klachtencommissie Jeugdzorg Zuid-Holland, waar cliënten van verschillende jeugdzorgaanbieders in de regio Zuid-Holland terecht kunnen met klachten over verleende zorg en bejegening.