Filters

Kies hieronder welke artikelen voor jou belangrijk zijn om te lezen.

Artikelen Algemeen pagina nr. 2

‘Gezagsdragers’

Ik was laatst te gast bij een provinciebestuur, om iets over integriteit te vertellen. Welke spelregels gelden voor statenleden.

Verder lezen

Bang voor een angstcultuur?

Het valt mij op dat de term angstcultuur af en toe in de media verschijnt. De term komt ook weleens in de onderzoeken van BING ter sprake.

Verder lezen

Wel eerlijk, niet integer?

Ik vroeg me af welke betekenis hieraan gehecht moest worden. Dat er geen integere vertrouwenspersonen in deze zaal zaten?

Verder lezen

Ik roddel. Jij roddelt. Wij roddelen.

Maar als roddelen zo negatief is, waarom doen we het dan eigenlijk allemaal toch? is het een gewoonte of aangeleerd?

Verder lezen

Schuldig tot het tegendeel is bewezen. Nee toch?

Onze visie op #metoo en de verschuivende bewijslast zoals die sinds 2006 is opgenomen in de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB).

Verder lezen

Integriteit digitaal bevorderen; (On)begrensde mogelijkheden?

Er is een verleiding om het werken aan integriteit te versmallen tot een digitaal integriteitstraject. Is dat toereikend?

Verder lezen

De (on)zin van screening: een nadere bespiegeling

In dit artikel beargumenteren we waarom een screening wel meerwaarde biedt in het voorkomen van integriteitsschendingen.

Verder lezen

Meevaren op integriteit

Tijdens dit meelopen en meewerken kon ik de medewerkers bevragen over hoe zij aankijken tegen integriteit binnen hun eigen werk.

Verder lezen

Integriteitsbeleid meten binnen woningcorporaties: hoe zorg je voor respons?

Wij hebben eerder de Integriteitsmeter ingezet bij woningcorporaties in Nederland. De respons is over het algemeen hoog bij woningcorporaties.

Verder lezen

Navigatie