Nieuwe medewerker BING

Deze maand heeft BING een nieuwe medewerker mogen verwelkomen. Graag stellen we haar aan u voor.

Als adviseur en onderzoeker is Berber Wierstra (1991, MSc/MA) ons team komen versterken. Berber is bestuurskundige en historicus. In haar werk wordt ze gedreven door de vraag hoe we publieke organisaties beter kunnen laten (samen)werken. Altijd met de insteek dat wanneer een individu goed functioneert, dit zijn weerslag heeft op de groep of het team en daarmee de organisatie en uiteindelijk de samenleving.

Berber heeft Geschiedenis van Internationale Betrekkingen en European Public Administration gestudeerd. Ze werkte eerder bij verschillende gemeenten als trainee, projectleider en beleidsadviseur.

Vertrouwenspersoon Kemna Casting

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en kan de persoon die contact zoekt begeleiden en adviseren ten aanzien van zijn/haar verhaal, melding of klacht. Wij hechten eraan te benadrukken dat de vertrouwenspersoon verplicht is tot geheimhouding, tenzij de persoon die zijn of haar hulp inroept, anders beslist. Diens naam en/of de inhoud van de melding/klacht worden alleen gedeeld met de organisatie wanneer een persoon dit wil en hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Meldingen/klachten kunnen (meer) zicht geven op (de omvang van) eventuele misstanden en op de kennis en rol van betrokkenen daarbij, zodat de organisatie in staat wordt gesteld om passende maatregelen te treffen.

De vertrouwenspersoon is tijdens kantooruren bereikbaar via 033-2474309. Mailen kan ook, via kemnacasting@bureauintegriteit.nl. Wij streven ernaar dat iedereen die wil spreken met de vertrouwenspersoon, op de kortst mogelijke termijn te woord wordt gestaan.

Top