Team uitbreiding

Deze maand is ons team bij BING uitgebreid met drie nieuwe medewerkers. Graag stellen wij deze dames en heer aan u voor.

Als adviseur en onderzoeker is Adinda Lammens ons team komen versterken. Zij is een gedreven professional op het gebied van integriteitsvraagstukken, waaronder financieel economische criminaliteit. Adinda is (strafrecht)jurist. Binnen de financiële sector heeft zij veel ervaring opgedaan met betrekking tot het opstellen en uitrollen van beleid en instructies rondom fraude en integriteit. Bij BING houdt zij zich bezig met integriteitsonderzoeken en -advies.  Integriteit, transparantie en eerlijkheid zijn kernwaarden die haar in staat stellen om op korte termijn het vertrouwen te krijgen binnen een afdeling of organisatie.

Suze van Scheers is ons team komen versterken als trainer Moreel Beraad. Suze is een filosofisch gespreksleider die haar analytisch vermogen inzet voor het faciliteren van onderzoeksgesprekken over lastige thema’s. Scherp, grondig en invoelend werkt zij aan bewustwording en integer handelen binnen organisaties. Met behulp van socratische gespreksmethoden moedigt zij deelnemers aan tot reflectie en uitwisseling en ondersteunt zij in het maken van lastige (ethische) beslissingen op de werkvloer.

Maarten Dijk is ons team komen versterken als trainer en extern vertrouwenspersoon. Hij is bestuurskundige met ruime ervaring in de onderwijssector als docent, onderzoeker en beleidsmaker. Hij heeft in zijn werk speciale aandacht ontwikkeld voor het thema integriteit in publieke organisaties. In het onderwijs heeft hij zich met succes hard gemaakt voor meer aandacht voor beroepsethiek binnen de opleiding Bestuurskunde. Maarten is inhoudelijk gedreven met oog voor de menselijke kant van het werk.

Blog: ‘En de stemming was wederom bedrukt’

 

Lees hier nu onze nieuwe blog ‘Wetsvoorstel’ [En de stemming was wederom bedrukt]

Top