Rechtbank: BING-onderzoek Wassenaar is zorgvuldig

VERKLARING BING

Rechtbank: BING-onderzoek Wassenaar is zorgvuldig

De rechtbank in Utrecht heeft de vorderingen van raadslid Paulides van de gemeente Wassenaar tegen onderzoek- en adviesbureau BING afgewezen (lees hier het vonnis). Tevens is Paulides veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding aan voormalig BING- directeur Ten Wolde (destijds eindverantwoordelijk voor het onderzoek). De rechtbank is van oordeel dat het rapport op een voldoende zorgvuldige wijze tot stand is gekomen en op een deugdelijke grondslag berust.

Achtergrond
BING deed in opdracht van de burgemeester van Wassenaar in 2012 onderzoek naar beschuldigingen die via raadsvragen waren geuit. Een van de wethouders zou seksueel intimiderende opmerkingen hebben gemaakt aan het adres van een raadslid tijdens een nazit na een raadsvergadering. BING achtte het op basis van onder meer getuigenverklaringen en een e-mail van het vermeend geïntimideerde raadslid, onwaarschijnlijk dat de vermeende seksueel intimiderende opmerkingen daadwerkelijk zijn gemaakt. Voorts beoordeelde BING de wijze waarop de vermeende intimidatie aan de orde is gesteld in strijd met het kernbegrip van integriteit zorgvuldigheid. De Accountantskamer heeft in juli 2013 klachten van drie raadsleden tegen dit onderzoek deels gegrond verklaard. Een van die drie, Paulides, heeft de kwestie aan de civiele rechter voorgelegd. Hij vorderde onder meer een verklaring voor recht dat de conclusies van het BING-rapport een deugdelijke grondslag ontberen en stelde dat sprake is van een onrechtmatige daad.

Vonnis
De rechtbank heeft op 18 oktober jl.  alle vorderingen van Paulides afgewezen en Paulides veroordeeld in de proceskosten van BING en van de gemeente Wassenaar. De rechtbank is van oordeel dat het rapport op een voldoende zorgvuldige wijze tot stand is gekomen en op een deugdelijke grondslag berust. De rechtbank overweegt onder meer dat Ten Wolde destijds niet als accountant is opgetreden, maar als onderzoeker van Bureau Integriteit (BING). Voorts stelt de rechtbank dat alle aanwezigen in de gelegenheid zijn gesteld om een verklaring af te leggen. Dat een aantal personen, waaronder Paulides, dat heeft geweigerd kan aan BING en Ten Wolde niet worden tegengeworpen en maakt niet dat de wel afgelegde verklaringen daarmee onvoldoende zijn om daarop een conclusie te baseren.

BING en Ten Wolde hadden een tegenvordering ingediend omdat Paulides zich meermaals in het openbaar op buitengewoon lasterlijke, grievende en onrechtmatige wijze over hen heeft uitgelaten. De rechtbank oordeelt dat Paulides met bepaalde uitlatingen onrechtmatig jegens Ten Wolde heeft gehandeld, nu hij daarmee in zijn eer en goede naam is geschaad. De rechtbank wijst een immateriële schadevergoeding van € 5.000 toe.

Amersfoort, 20 oktober 2017

Privé is privé? Ook voor een ambtenaar?

Lees hier onze laatste blog ‘Privé is privé? Ook voor een ambtenaar?’

Top