Vereniging van Griffiers brengt IntegriteitsKompas uit en start training Integriteit voor griffiers

Persbericht

De Vereniging van Griffiers geeft ten behoeve van haar leden een moreel kompas uit, dat hen zal helpen om de gemeenteraad en provinciale staten te adviseren over integriteit en integer handelen.

Integriteit staat ook bij de griffiers van gemeenteraden en provinciale staten hoog op de agenda. In het dagelijks werk lopen zij geregeld tegen vragen aan die te maken hebben met integriteit. Vragen in het handelen van raads- en statenleden, maar ook in het handelen van griffiers zelf. De commissie integriteit van de Vereniging van Griffiers heeft een boekje uitgegeven, speciaal voor en over griffier: Integriteitskompas; Een morele richtingwijzer voor Griffiers. De publicatie is te vinden op de website van de vereniging en helpt griffiers om hun raden en staten te adviseren over integer handelen.

Naar aanleiding van de zorgplicht voor bestuurlijke integriteit, die burgemeester en commissaris van de Koning sinds de laatste wetwijziging hebben, wordt een training integriteit voor alle griffiers in Nederland georganiseerd. Deze trainingen zijn mogelijk gemaakt door het ministerie van BZK en worden uitgevoerd door Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING). In de training zal up-to-date kennis worden aangereikt en worden praktijkhandreikingen gedaan, waardoor de griffier krachtig kan adviseren over morele vraagstukken. De Vereniging van Griffiers en BING zetten de kennis en uitgewisselde ervaringen om in een voor alle griffiers beschikbaar naslagwerk.

Persbericht gepubliceerd op 26 januari 2016

Top