Home Trainingen en workshops Leidinggeven aan integriteit

Leidinggeven aan integriteit

Om organisaties goed te laten functioneren, is leiderschap nodig, ook wat betreft integriteit. Vaak zijn leidinggevenden echter zo druk, dat er weinig tijd is om stil te staan bij wat leidinggeven aan integriteit betekent in de praktijk. Integriteit wordt gezien als iets wat vanzelfsprekend is: we zijn toch integer?? Totdat er zich ineens een incident voordoet. Door schade en schande wijzer geworden, zijn er inmiddels veel organisaties die weten dat leidinggevenden voortdurend de dialoog moeten zoeken over integriteitsaspecten van het werk; in de huidige maatschappij komen medewerkers immers voortdurend voor lastige situaties en nieuwe dilemma’s te staan.

De ervaring leert dat leidinggevenden zich helemaal niet zo goed raad weten met die dialoog over het thema integriteit. Hoe voer je die op een zorgvuldige manier en vanuit een constructieve houding zonder dat medewerkers zich in hun vertrouwen geschaad voelen: er wordt toch niet aan hun integriteit getwijfeld? En wat is integriteit eigenlijk? Wat verstaan we daar gezamenlijk onder? BING zoekt de betekenis van integer (samen) werken vanuit de eigen ervaring en werkpraktijk van de leidinggevenden. Tegelijkertijd gelooft BING in een trajectgedachte, waarbij de leidinggevenden op meerdere momenten door onze adviseurs worden begeleid en ondersteund om integriteit levend te houden in uw organisatie. Dit valt ook goed te combineren met eventueel Management Development-beleid dat u al voert.

BING ondersteunt leidinggevenden om beter inhoud te geven aan de integriteitsaspecten van hun werk. Want naast het open houden van de dialoog, wordt er meer van hen verwacht. Allereerst, goed voorbeeld doet goed volgen. Daarnaast dienen leidinggevenden te werken aan een werkomgeving die integer werken stimuleert en waar het vanzelfsprekend is om elkaar scherp te houden. BING begeleidt leidinggevenden op maat, afhankelijk van de fase waarin uw organisatie zich bevindt. Wij ondersteunen met het zoeken naar de juiste koers ten aanzien van integriteit, passend bij het vakgebied en de kwaliteiten van de leidinggevenden, collectief of individueel. Wij bieden een breed palet aan instrumenten en werkvormen, vanuit de doelstelling dat de leidinggevenden het thema integriteit daarna zelfstandig levend kunnen houden.

Meer weten
Voor meer informatie over de training Leidinggeven aan integriteit, kunt u contact opnemen met BING via info@bureauintegriteit.nl of 033-2474300.

Top