Home Trainingen en workshops Interactieve theatershow

Interactieve theatershow

U wilt integriteit onder de aandacht brengen of houden. U wilt daarom ‘iets met integriteit’ organiseren voor medewerkers. En dat ‘iets’ mag naast het serieuze integriteitstraject dat u heeft ingezet dit keer een beetje luchtig en leerzaam tegelijkertijd zijn.

Voor een dergelijke vraag bieden wij u samen met een theatergroep een theatervoorstelling aan. In de voorstelling zullen allerlei situaties uit de dagelijkse werkpraktijk op luchtige wijze de revue passeren. Het geheel wordt verzorgd door drie acteurs, een muzikant en een regisseur van de theatergroep. De voorstelling is gericht op bewustwording van dilemma’s, risico’s en kwetsbaarheden rond integriteit en omgangsvormen.

U kunt kiezen uit twee varianten:

1. Theatershow Inter – Act

De voorstelling krijgt vorm in zowel hilarische als serieuze korte sketches die zijn voorbereid en afgestemd op uw wensen wat betreft aandachtspunten. Uniek aan deze voorstelling is de ruimte die het publiek krijgt om mee te denken, te beslissen en om mee te spelen. Op aanwijzingen van de regisseur en inzet van acteurs krijgen herkenbare situaties een theatrale vorm. Deze manier van werken zorgt voor een uniek spanningsveld, waarbij het publiek niet alleen getuige is van de vragen, misverstanden gevolgen en oplossingen rond inhoudelijke kwesties, maar waarbij het er ook onderdeel van is.

 2. Theatershow Theater Match

Theater Match is een wervelende theatervoorstelling in een decor van een boksring. Het publiek wordt onderverdeeld in teams met ieder een eigen teamcaptain. De opzet bestaat uit korte quizrondes en publieksparticipatie in verschillende scènes. Binnen de ring worden situaties  uitgespeeld. Deze situaties worden in een vooroverleg met u afgestemd. Door het competitie element ontstaat een sfeer waarbij iedereen zich betrokken voelt bij het evenement. De theatergroep bereidt alles grondig voor en bewaakt de inhoud. In het nagesprek door BING vindt verdere verdieping plaats. De Theater Match is met name geschikt voor grotere organisaties die het hele personeelsbestand op aansprekende wijze willen bereiken.

Deze voorstellingen maken het gesprek over integriteit en omgangsvormen op een luchtige en leerzame manier mogelijk en zorgt dat de onderwerpen beklijven bij uw medewerkers.

Meer weten
Heeft u interesse in een interactieve theatershow, neem dan contact op met BING via info@bureauintegriteit.nl of 033-2474300.

Top