Home Integriteitsonderzoek Bedrijfsrecherche

Bedrijfsrecherche

BING Bedrijfsrecherche, een specialisme binnen BING
Diefstal, fraude, oneigenlijk gebruik van bedrijfsmiddelen, ongeoorloofd ziekteverzuim of aanbestedingen die niet zuiver zijn. Net als iedere andere organisatie, kunnen ook gemeenten en andere (semi)overheden te maken krijgen met bedrijfscriminaliteit. In die gevallen kan er behoefte zijn aan een integriteitsonderzoek. BING kan voor u een dergelijk specialistisch onderzoek uitvoeren. De diensten van BING Bedrijfsrecherche worden ook ingezet in de private sector.

Onderzoeksmethoden
Bij de bestrijding van bedrijfscriminaliteit, kunnen diverse onderzoeksmethoden worden ingezet, zowel reguliere ‘open’ methoden, zoals interviews, als dossieronderzoek als bijzondere methoden van onderzoek. Bij dat laatste kunt u denken aan de inzet van camera’s en observaties, maar ook aan technisch onderzoek, zoals vingerafdrukkenonderzoek en handschriftkundig onderzoek.

Heterdaad
Een aantal vormen van bedrijfscriminaliteit kan slechts worden bewezen bij het op heterdaad betrappen van betrokkenen. Daarbij moet soms gebruik worden gemaakt van technische hulpmiddelen of andere ingrijpende onderzoeksmethoden, zoals observatie. Niet alle onderzoeksmethoden kunnen echter zomaar worden toegepast, mede gezien de privacywetgeving. De wet vereist waarborgen en zorgvuldigheid van zowel het bureau als de opdrachtgever. Wij beschikken over de expertise om u langs deze soms lastige juridische klippen te loodsen.

Meer weten
Ontvangt u signalen over bedrijfscriminaliteit en overweegt u om integriteitsonderzoek te laten verrichten? Kijkt u dan op de website van BING Bedrijfsrecherche voor meer informatie. Heeft u aanvullende vragen of wilt u met ons in gesprek? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons bureau door een e-mail te sturen naar info@bureauintegriteit.nl of te bellen naar 033-2474300.

Top