Hedwig Kauffman

Gespreksleider Moreel Beraad

Hedwig Kauffman (1976, drs MMC) is werkzaam bij BING als gespreksleider moreel beraad. Met haar brede achtergrond als organisatieadviseur en bestuurssecretaris in de (semi) publieke sector (en specifiek in de zorg) weet zij goed aan te sluiten bij de morele vraagstukken die spelen in het semi-publieke domein. Zij stimuleert het herkennen van morele vragen in de werkpraktijk en begeleidt bij het voeren van de dialoog hierover. Ze voelt zich gedreven om dieperliggende waarden bespreekbaar te maken, feiten van duiding te onderscheiden en het onderlinge begrip te vergroten.