Algemeen

Helpdesk Integriteit: dilemma’s met stip gestegen!

Welke vragen staan in de top 5 van helpdeskvragen van BING? De Helpdesk Integriteit van BING biedt eerstelijns ondersteuning op het terrein van integriteitsvraagstukken en omgangsvormen. Je kunt er terecht voor vragen en overleg. Bijvoorbeeld indien je twijfelt of een bepaalde zaak dient te worden gemeld of hoe in een bepaalde situatie het best kan worden gehandeld.

Wij onderscheiden zeventien categorieën/onderwerpen waarover vragen (kunnen) worden gesteld. Deze onderwerpen variëren van fraude, diefstal en verduistering tot wettelijke verplichtingen en regelgeving tot ongewenst gedrag. In 2014 keken wij over welke vijf onderwerpen in 2013 de meeste vragen waren gesteld en schreven hier een blog over. In deze blog werpen wij opnieuw een blik terug in de tijd en presenteren wij de top 5 Helpdesk Integriteit-vragen over de jaren 2014 en 2015.

1. Integriteitsdilemma’s
Deze categorie stond in 2013 nog op nummer 4, maar is daarna omhoog geschoten naar de eerste plaats. Bij integriteitsdilemma’s gaat het om vraagstukken waar geen eenduidig antwoord op kan worden gegeven en waarbij een afgewogen keuze moet worden gemaakt. De adviseurs van BING kunnen door hun expertise op het gebied van morele oordeelsvorming en integriteit in brede zin, medewerkers helpen bij het maken van een zorgvuldige beslissing. Dilemma’s die wij krijgen voorgelegd, gaan bijvoorbeeld over het aanspreken van collega’s op ongewenst gedrag of over het wel of niet aannemen van geschenken.

2. Wettelijke verplichtingen en regelgeving
Deze categorie stond in 2013 eveneens op nummer 2. Deze vragen hebben betrekking op de uitleg van wet- en regelgeving op het gebied van integriteit. Veel vragen worden bijvoorbeeld gesteld over de bepalingen in de Gemeentewet over onverenigbare functies, verboden handelingen en belangenverstrengeling.

3. Onverenigbare functies en bindingen (belangenverstrengeling, nevenwerkzaamheden)
Deze categorie stond in 2013 op nummer 5 en is in 2014 en 2015 gestegen naar nummer 3. We spreken van onverenigbare functies en bindingen wanneer medewerkers nevenactiviteiten ontplooien of belangen hebben, die niet verenigbaar zijn met de (publieke) functie. De publieke belangen of organisatiebelangen zijn dan in het geding. Vaak worden hierover in interne regelgeving afspraken gemaakt. Wij helpen medewerkers met de uitleg van deze regelgeving en geven advies over de omgang met vermoedens van mogelijke belangenverstrengeling.

4. Onderzoek
Deze categorie stond in 2013 niet in de top 5 van helpdeskvragen. In deze categorie gaat het om medewerkers die binnen hun organisatie een signaal van een mogelijke integriteitsschending hebben opgevangen. Zij wenden zich tot de Helpdesk Integriteit met vragen over hun mogelijkheden deze signalen verder te (laten) onderzoeken en welke routes zij daarvoor kunnen bewandelen. Wij ontvangen tevens vragen over de mogelijke risico’s die gepaard kunnen gaan met het aankaarten van een vermeende misstand. Gezien de onderzoekservaring van BING, kunnen wij organisaties en medewerkers hierover goed adviseren en kunnen wij hen helpen bij het maken van de juiste afwegingen over het al dan niet instellen van een onderzoek en alternatieve oplossingen.

5. Management/Beleid
Ook deze categorie is nieuw in de top 5. De vragen in deze categorie hebben betrekking op hoe het management aandacht kan besteden aan het thema integriteit en hoe het ermee kan omgaan als zich ineens toch een incident voordoet. Ook krijgen wij vragen van medewerkers over wat zij kunnen doen als het management signalen over integriteitsschendingen niet oppakt, zelf (integriteits)regels niet naleeft, of anderszins het verkeerde voorbeeld geeft. Verder ontvangen wij vragen over de uitleg van (integriteits)beleid en hoe (integriteits)beleid actueel kan worden gehouden.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de Helpdesk Integriteit.

Relevant

Bekijk alle artikelen die gerelateerd zijn aan het geselecteerde artikel.

Foto van Klok (horen) luiden, maar waar is de regeling?

Klok (horen) luiden, maar waar is de regeling?

Nieuwe regels rondom klokkenluiden Op 26 november 2019 is de nieuwe Europese richtlijn bescherming ...

Verder lezen
Foto van BING verwelkomt nieuwe onderzoeker fraude en integriteit

BING verwelkomt nieuwe onderzoeker fraude en integriteit

Onafhankelijk onderzoeksbureau BING verwelkomt een nieuwe senior onderzoeker op het gebied van fraude en integriteit.

Verder lezen
Foto van Resultaten Monitor Integriteit & Veiligheid 2022

Resultaten Monitor Integriteit & Veiligheid 2022

Belangrijkste resultaten, tot stand gekomen met I&O Research in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Verder lezen