Algemeen

Gemeentebreed aan de slag

In een middelgrote gemeente mocht BING gemeentebreed werken aan het bevorderen van bewustzijn voor integriteit. Deze gemeente koos ervoor om het onderwerp integriteit positief te benaderen, niet vanuit repressie, maar vanuit leren, want “wij kennen in deze gemeente geen grote integriteitsschendingen, maar wij willen de aandacht voor het thema scherp houden, het vertrouwen in elkaar vergroten en waar het beter kan, willen wij leren”.

Wij hebben daarom een programma uitgevoerd dat medewerkers gemeentebreed ondersteunt om hun ambt op een integere wijze uit te voeren. We begonnen met het geven van een bewustzijnstraining aan het college en de leidinggevenden over de politieke en ambtelijke tijdsgeest, de aandacht voor integriteit en over de vraag hoe je helder betekenis geeft aan begrippen die daarbij een rol spelen, dit om vaagheid, misverstanden en onnodige weerstand te voorkomen. Opvallend was dat de dialogen met hen, gestuurd door de socratische kaders van de trainster, partijoverstijgend werden. In de vervolgsessie ondernamen we een moreel onderzoek rond enkele voorbeelden uit de werkpraktijk van de deelnemers zelf.

Na die sessie, werd besloten om alle medewerkers eenzelfde workshop Morele oordeelsvorming aan te bieden. In de workshops werd ingezet op vertrouwen. Daarbij bleek het belangrijk om samen te leren van twijfels, kwetsbaarheden en dilemma’s.

In groepen van maximaal twaalf deelnemers werden casussen uit eigen werk onderzocht volgens een methode van morele oordeelsvorming. Een van de medewerkers constateerde na afloop: “Als we deze methode hadden kunnen toepassen op de lastige situatie die toen speelde, waren we er in een uur uit geweest, terwijl we er toen weken mee hebben geworsteld.” Deze worsteling bestaat vaak uit het onvermogen om helder onderscheid te maken tussen feiten, uiteenlopende belangen, meningen, eisen, wensen, rechten, waarden en beginselen die een rol spelen in een situatie. Als je dat onderscheid wel helder maakt, is het eenvoudiger om er een daadkrachtige besluitvorming op toe te passen.

Zeker binnen de afdeling Wmo, een afdeling die met vele veranderingen te maken heeft, bleek een vervolg op de training gewenst. Door de ondersteuning in het maken van afwegingen op maat, groeide het zelfvertrouwen van de deelnemers. De ervaring in deze gemeente leert dat het verstandig is, om ook de afdeling Juridische Zaken bij een vervolgtraining voor Wmo te betrekken, aangezien deze afdeling binnen de Wmo een eigen rol heeft. Burgers hebben gelijke rechten, maar menselijke situaties verschillen. Zodra de juristen meebewegen in de geest van de regels voor de Wmo, wordt voorkomen dat ieder voorstel om te werken op maat vastloopt.

Door deze workshops, werd het duidelijk welke kwetsbaarheden er liggen in de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking. Het bleek nodig om aandacht te blijven besteden aan het verschil tussen de rol van een wethouder, raadslid en ambtenaar. BING noemt dat ook wel rolintegriteit. Door een korte interventie van BING, werden teamleiders extra ondersteund om ambtenaren in hun eigen rol te versterken.

Deze gemeente beseft door de workshops eens te meer hoe belangrijk de menselijke maat is, ook voor de toekomst. Een voorbeeld hiervan vonden we in het bestaansrecht van de publieksdienst. Die dienst blijkt het gouden randje van deze gemeente te zijn, omdat je er als burger nog een persoon treft die je verder op weg helpt. Tegen de druk van de tijdsgeest van digitalisering en efficiëntie in, kiest deze gemeente voor het behoud van de publieksbalie met een vast team van betrokken medewerkers.

Het traject is afgerond en binnen deze gemeente is het thema integriteit in een positief daglicht komen te staan op een voor de medewerkers motiverende manier. Ze ervaren het thema als een kern van hun alledaagse werk en van de omgang met elkaar. Ze hebben nu de inzichten in huis om lastige situaties, of juist de ingesleten vanzelfsprekendheden, te bespreken en te onderzoeken waar nodig.

Meer weten? Neem gerust contact op.

Relevant

Bekijk alle artikelen die gerelateerd zijn aan het geselecteerde artikel.

Foto van Klok (horen) luiden, maar waar is de regeling?

Klok (horen) luiden, maar waar is de regeling?

Nieuwe regels rondom klokkenluiden Op 26 november 2019 is de nieuwe Europese richtlijn bescherming ...

Verder lezen
Foto van BING verwelkomt nieuwe onderzoeker fraude en integriteit

BING verwelkomt nieuwe onderzoeker fraude en integriteit

Onafhankelijk onderzoeksbureau BING verwelkomt een nieuwe senior onderzoeker op het gebied van fraude en integriteit.

Verder lezen
Foto van Resultaten Monitor Integriteit & Veiligheid 2022

Resultaten Monitor Integriteit & Veiligheid 2022

Belangrijkste resultaten, tot stand gekomen met I&O Research in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Verder lezen