Algemeen

Blog 7 van serie, door Nico Overdevest

 

nico-overdevest

Op 30 oktober 2014 presenteerde de Parlementaire Enquête Commissie Woningcorporaties haar eindrapport “Ver van Huis”. Bij de presentatie benoemde de voorzitter, Roland van Vliet, de Maserati met chauffeur bij Rochdale, als een van de symbolen voor wat er misging in de woningcorporatiesector. Er waren er uiteraard meer. Het Vestia-schandaal kent iedereen, maar zelden heeft één auto zoveel aandacht gekregen als in deze enquête. Het is het symbool geworden van het niet integer handelen van de toenmalige bestuurder en het straalt nog steeds, nu 6 jaar later, af op de sector en op Rochdale in het bijzonder. Het spreekwoord “vertrouwen gaat te paard en komt te voet” is hier wel erg nadrukkelijk van toepassing.

Het imago van Rochdale heeft door de gebeurtenissen in 2008 en 2009 een enorme knauw gekregen. Medewerkers worden nog regelmatig geconfronteerd met klanten of relaties die verwijzen naar deze misstanden. Als er nu iets gebeurt waarbij een woningcorporatie het landelijke nieuws haalt, worden bijna altijd de misstanden en vooral de Maserati van Rochdale er weer bij gehaald. We liggen onder een vergrootglas en daarom is het extra belangrijk dat we “ons werk gewoon goed doen”.

Duidelijke afspraken, meldmogelijkheden en codes
Het moge duidelijk zijn dat Rochdale sinds de bestuurscrisis extra veel aandacht besteedt aan integriteit. Niemand, maar zeker wij niet, kan zich nieuwe integriteitskwesties, -schandalen of fraudes veroorloven. We hebben daarom de code gedrag en integriteit samen met medewerkers opnieuw opgezet. De Regeling bij Mogelijke Misstanden (voorheen klokkenluidersregeling) beschrijft wat medewerkers kunnen doen als zij twijfelen aan de integriteit van iemand bij Rochdale. Als er meldingen zijn, worden deze onderzocht door een externe commissie. Wij hebben een planning & control cyclus opgezet met een jaarplan en rapportages om te volgen of we alles wat we voornemen ook doen. Een coördinator integriteit bewaakt het proces en ontwikkelt beleid en instrumenten ter bevordering van integriteit binnen de organisatie.

Met elkaar in gesprek over normen en waarden
Op papier hebben we alles nu ‘perfect’ geregeld, althans, dat denken we. Maar het gaat er natuurlijk vooral om hoe medewerkers ermee omgaan, hoe zij met elkaar omgaan en hoe zij zich gedragen; wat hun normen en waarden zijn. Om daar scherp op te blijven, gaan we hierover met elkaar in gesprek. Wij stimuleren dit door integriteit als onderwerp op het werkoverleg te agenderen en daar open en eerlijk over te praten. Bijvoorbeeld door lastige situaties uit onze dagelijkse praktijk te bespreken.

Goed voorbeeld
En natuurlijk moeten bestuurders en commissarissen zich onberispelijk gedragen. In de omgang onderling, naar medewerkers, maar ook naar buiten moet hun gedrag in overeenstemming zijn met de normen en waarden waar Rochdale voor staat. Om misstanden of integriteitsschendingen te voorkomen, bespreken we integriteit nadrukkelijk aan de bestuurstafel en met de Raad van Commissarissen (RvC). Een van de leden van de RvC heeft dit ook als bijzonder aandachtspunt in zijn portefeuille.

Nooit meer
Wat gebeurd is, mag nooit meer gebeuren. Daarom hebben we daar met elkaar het gesprek over, hebben we verschillende checks in het dagelijks werk en mogelijkheden om aan te bel te trekken. Dit alles vraagt ook om durf van medewerkers om zaken aan te kaarten, maar ook om een veilige omgeving. Alleen door integriteit in de hele organisatie te verankeren, kunnen misstanden en daaruit voortvloeiende imagoschade worden voorkomen.

Deze blog is geschreven door Nico Overdevest, lid raad van bestuur Woningstichting Rochdale.

Relevant

Bekijk alle artikelen die gerelateerd zijn aan het geselecteerde artikel.

Foto van Tijdelijke vervanging officemanager

Tijdelijke vervanging officemanager

Voor ons gezellige en groeiende team, zoeken wij een enthousiaste en accurate officemanager voor 24 ...

Verder lezen
Foto van Klok (horen) luiden, maar waar is de regeling?

Klok (horen) luiden, maar waar is de regeling?

Nieuwe regels rondom klokkenluiden Op 26 november 2019 is de nieuwe Europese richtlijn bescherming ...

Verder lezen
Foto van BING verwelkomt nieuwe onderzoeker fraude en integriteit

BING verwelkomt nieuwe onderzoeker fraude en integriteit

Onafhankelijk onderzoeksbureau BING verwelkomt een nieuwe senior onderzoeker op het gebied van fraude en integriteit.

Verder lezen