Algemeen

Blog 6 van serie, door Micha van Akkeren

 

micha-van-akkeren

Preventieve aandacht voor integriteit is belangrijk

Met het schilderen van een aantal fresco’s door Ambrogio Lorenzetti in het Palazzo Pubblico in Siena, op de plek waar bestuurders bijeenkwamen voor besluitvorming, werd in het jaar 1300 al aandacht gevraagd voor ‘goed en slecht bestuur’ en de resultaten hiervan. Het thema integriteit is al oud en hoort ook nu nog (misschien wel meer dan ooit!) bij goed bestuur. Wij schilderen geen fresco’s om aandacht te vragen voor integriteit. Wel besteden we binnen Wetterskip Fryslân op verschillende andere manieren aandacht aan integriteit, aan de bewustwording van het belang van het op de juiste manier omgaan met integriteitskwesties, aan het delen van organisatienormen en -waarden, aan het vergroten van de aanspreekbaarheid op dit onderwerp en aan het ontwikkelen van een gedragscode. Onlangs is een serie trainingen en workshops van start gegaan, waarbij alle organisatieonderdelen op verschillende manieren in aanraking komen met integriteit. Het blijft daarbij niet bij theorie, want blijkt juist niet altijd dat de praktijk soms weerbarstig kan zijn? Met behulp van spelvormen zijn medewerkers met dilemma’s uit de dagelijkse praktijk aan de slag gegaan. Zo zijn serieuze thema’s op een luchtige manier bespreekbaar gemaakt, medewerkers aan het denken gezet over integriteit en zijn er handvatten gegeven voor het maken van een zorgvuldige afweging bij dilemma’s op het gebied van integriteit. Naast de maatschappelijke aandacht voor integriteit en de wettelijke verplichting voor ons om er aandacht aan te besteden, past het ook heel goed bij onze gewenste organisatiecultuur om samen en als individuele medewerker verantwoordelijkheid te nemen voor organisatiegedrag en organisatieresultaten.

Uiteindelijk komt het omgaan met integriteitsdilemma’s ook veel neer op gezond verstand en gezond gevoel. Integriteit, normen, waarden, wat is normaal gedrag, hoe sta je in het leven en in je werk? En gelukkig gaat er heel veel goed, want veel van onze persoonlijke waarden en organisatiewaarden zijn gedeeld. Toch blijft een continue aandacht voor het onderwerp integriteit heel goed, zelfs noodzakelijk. We blijven elkaar op die manier scherp houden. Preventieve en positieve aandacht voor integriteit binnen de organisatie kan in die zin dezelfde functie vervullen als de fresco’s in Siena 700 jaar geleden.

 

omgaan-met-integriteitsdilemma’s

Deze blog is geschreven door Micha van Akkeren, secretaris-directeur Wetterskip Fryslân.

Relevant

Bekijk alle artikelen die gerelateerd zijn aan het geselecteerde artikel.

Foto van Tijdelijke vervanging officemanager

Tijdelijke vervanging officemanager

Voor ons gezellige en groeiende team, zoeken wij een enthousiaste en accurate officemanager voor 24 ...

Verder lezen
Foto van Klok (horen) luiden, maar waar is de regeling?

Klok (horen) luiden, maar waar is de regeling?

Nieuwe regels rondom klokkenluiden Op 26 november 2019 is de nieuwe Europese richtlijn bescherming ...

Verder lezen
Foto van BING verwelkomt nieuwe onderzoeker fraude en integriteit

BING verwelkomt nieuwe onderzoeker fraude en integriteit

Onafhankelijk onderzoeksbureau BING verwelkomt een nieuwe senior onderzoeker op het gebied van fraude en integriteit.

Verder lezen