Algemeen

Blog 3 van serie, door Erik van Zuidam

erikvanzuidam bewerkt

Post uit Groningen…..

De regionalisatie van de brandweer in Groningen en daarmee de inpassing van de 17 gemeentelijke korpsen in de nieuwe organisatie van de Veiligheidsregio heeft zich onder druk van Den Haag in korte tijd moeten voltrekken. Daarbij heeft de structuurkant van deze transitie veel aandacht gevergd. Zoals gebruikelijk bij (te) snelle reorganisaties.

Maar de mens in de organisatie blijft toch dé sleutel tot verbetering. Houding, gedrag en uitstraling van individuele medewerkers bepalen in sterke mate het succes van een organisatieverandering. En dat geldt voor iedere medewerker. Van de directeur in zijn netwerk met relaties tot de brandweerman op straat met zijn voeten in het bluswater.

Mede onder invloed van steeds snellere media worden ‘merken’ bijna dagelijks gemaakt en gebroken. Rabo, KPMG, Bram Moszkowicz en zelfs ‘Zwarte Piet’ weten daar alles van. Zelfs de brandweer als het sterkste merk van de gehele overheid kan zich niet veroorloven om op de ‘lauweren te rusten’. De grens tussen succes en falen is soms flinterdun.

Nu is imago sec niet de meest missionaire drijfveer om de juiste dingen goed en integer te willen doen. Het bouwen op visie en kernwaarden van de organisatie is een beter vertrekpunt bij het vorm en inhoud geven aan integriteit in het alledaags handelen.

Maar dit gaat allemaal niet vanzelf. We leven in ‘hectische’ en soms wel ‘hysterische’ tijden. Niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperken. Dat geeft onrust. Maar ook onzekerheid en onduidelijkheid bij het vormen van beelden, het – moreel− oordelen en het – integer− handelen. Meer dan ooit kan een actief integriteitsbeleid steun bieden aan medewerkers om hun handelen bij dagelijkse dilemma’s te ijken aan het moreel kompas van henzelf, de organisatie en de samenleving.

In Groningen hebben we uitgebreid met onze 1000 medewerkers gesproken over de gewenste ‘Rijnlandse’ koers van de organisatie. Een koers die zich richt op maatschappelijke verantwoordelijkheid en verbondenheid en waarbij de organisatie wil investeren in eigentijds vakmanschap, vertrouwen en verbinding. Integriteit vloeit daarbij als cement tussen al deze begrippen door. Want de professionele ruimte, die vakmensen verdienen, willen we niet ‘waarde(n)loos’ laten zijn.

Integriteit van medewerker, organisatie en maatschappij zijn sterk met elkaar verweven. Vooral in de nieuwe dynamiek tussen wijk en wereld, die zich aan het ontvouwen is. Een organisatie met lokale verankering en verwevenheid als sterke kracht heeft daarmee ook zo zijn potentiele valkuilen.

De noodzaak tot snelle inpassing van zoveel culturele diversiteit binnen één organisatie beschouwen we niet primair als een probleem. Het biedt veeleer een uitgelezen kans voor een gemeenschappelijke frisse start. En die kans willen we benutten. Zo zijn we direct begonnen met het instellen van een breed samengestelde portefeuillegroep Integriteit. Betrokken collega’s uit alle ‘vakken en lagen’ van de organisatie, die het integriteitsbeleid voor mens en organisatie in alle facetten gaan helpen vormgeven, implementeren en monitoren. En met het motto: ‘Doen is het nieuwe denken’ is al het personeel (opnieuw) beëdigd als een ‘bezonnen’, voor sommigen wat prikkelende start voor het integriteitsprogramma binnen onze nog jonge organisatie.

Integriteitsbeleid kun je niet uitbesteden. Het is een proces waarbij leidinggevenden en medewerkers samen op pad moeten gaan. Zonder professionele gids is deze avontuurlijke trektocht echter vol risico’s en valkuilen. Het is een hele geruststelling dat BING op essentiële kruispunten op ons pad die gidsfunctie voor ons vervuld.

Ik feliciteer de directie en medewerkers van BING tenslotte van harte met het 10 jarig bestaan.

Deze blog is geschreven door Erik van Zuidam, directeur Veiligheidsregio Groningen.

Twitter: @vzuidam

Relevant

Bekijk alle artikelen die gerelateerd zijn aan het geselecteerde artikel.

Foto van Klok (horen) luiden, maar waar is de regeling?

Klok (horen) luiden, maar waar is de regeling?

Nieuwe regels rondom klokkenluiden Op 26 november 2019 is de nieuwe Europese richtlijn bescherming ...

Verder lezen
Foto van BING verwelkomt nieuwe onderzoeker fraude en integriteit

BING verwelkomt nieuwe onderzoeker fraude en integriteit

Onafhankelijk onderzoeksbureau BING verwelkomt een nieuwe senior onderzoeker op het gebied van fraude en integriteit.

Verder lezen
Foto van Resultaten Monitor Integriteit & Veiligheid 2022

Resultaten Monitor Integriteit & Veiligheid 2022

Belangrijkste resultaten, tot stand gekomen met I&O Research in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Verder lezen