Bing integer vakmanschap logo
Home | Medewerkers | Missie | Blog | Nieuwsbrief
integer vakmanschap
BING Integer Vakmanschap
Home  →  Medewerkers

Medewerkers


Peter (1963) is bestuurder en partner bij BING en geeft leiding aan de BING-organisatie en -opdrachten. lees meer >
Christiaan (1971, drs.) is partner bij BING en gespecialiseerd in het doen van onderzoek naar integriteitsschendingen. lees meer >
Bart (1983, mr. drs.) is een ervaren onderzoeker en adviseur. Hij houdt zich bezig met integriteitsonderzoeken en hij adviseert opdrachtgevers over hun integriteitsbeleid. lees meer >
Ludger (1979, BBA) is specialist op het gebied van beveiliging (Room Secure Beveiliging). lees meer >
Henk (1955) is een breed georiënteerde beleidsadviseur, ervaren trainer in integriteitstrajecten en drijvende kracht achter verbeteringen. lees meer >
Jos (1959, drs.) is zelfstandig filosoof en richt zich sinds 2002 op trainen en adviseren op het terrein van integriteit van (semi)overheid en politiek bestuur. lees meer >
Hella (1963, drs.) werkt aan preventie, de bewustwording, het inzicht en de motivatie om zorgvuldige afwegingen te maken. lees meer >
Bart (1972) heeft een uitgebreide expertise op het gebied van crisisbeheersing en crisismanagement. lees meer >
Emile (1958, prof. dr.) heeft bijzondere belangstelling voor de factoren die ertoe leiden dat mensen ongewenst gedrag vertonen. lees meer >
Francis (1964) vervult een spilfunctie als officemanager van BING en haar werkzaamheden zijn zeer uiteenlopend. lees meer >
Myrthe (1989, MA) is ethicus en is geïnteresseerd in het analyseren van morele vraagstukken. lees meer >
Victor (1948, drs.) is geïnteresseerd in de (innerlijke) processen bij besluitvorming, met name bij dilemma’s. lees meer >
Letty (1961, CMC) richt zich speciaal op het begeleiden van medewerkers en organisaties in hun groei en ontwikkeling. lees meer >
Irene (1974, drs.) stelt waarden als zorgvuldigheid en verbinding centraal in haar werk. lees meer >
Christian (1975) spant zich als digitaal onderzoeker dagelijks in om voor klanten de vertaling te maken tussen techniek, organisatie en onderzoek. lees meer >
Peter (1985, LLM MA) is gespecialiseerd in bestuurlijk-juridische vraagstukken. lees meer >
Olaf (1957, mr.) heeft een diepgaande interesse in betrouwbaar en transparant openbaar bestuur. lees meer >
Floris (1961) is gespecialiseerd in integriteitsonderzoeken binnen de publieke sector. lees meer >
Dide (1989, LLM) is in haar werkzaamheden gedreven door haar gevoel voor rechtvaardigheid. lees meer >
Saskia (1965, drs. Ma/MSc) is filosoof. Zij traint sinds 2010 mensen in het beoefenen en begeleiden van bezinnende gesprekken over publieke vraagstukken. lees meer >
Annette Silljé (1961, drs.) werkt aan ethische ontwikkelprocessen. Ze is vooral ervaren in het gezamenlijk uitdiepen van morele dilemma’s. lees meer >
Marcel (1965, drs.) heeft een jarenlange ervaring in integriteitsprojecten en is gecertificeerd op het gebied van informatiebeveiliging en internal auditing. lees meer >
Marlous (1982) vervult de functie van officemanager van BING op maandag, dinsdag en vrijdag. lees meer >

Twitter