Nieuwsbericht

Workshop ‘OR/HR en integriteit’ door BING en SBI Formaat

Integriteitsbewaking in de organisatie: een thema voor de OR en HR

Bent u OR-lid of werkzaam bij HR? Ziet u een rol weggelegd voor de OR of HR als het gaat om het bewaken van integriteit binnen uw organisatie? Schrijf u dan in voor de workshop ‘OR/HR en integriteit’ door SBI Formaat en onderzoeksbureau BING op 26 september.

Krachtens de WOR ligt er voor de OR een directe taak om het thema integriteit actief op de agenda te zetten en te promoten. Dat vraagt om een heldere kijk op dit complexe thema. SBI Formaat en onderzoeksbureau BING verzorgen daarom samen de workshop ‘OR/HR en integriteit’. Op 26 september 2019 bieden zij een interactieve kennismaking aan met het thema integriteit en de rol hierin van OR en HR.

In de praktijk blijkt het nog altijd lastig om integriteitsschendingen intern bespreekbaar te maken, laat staan een formele melding te doen. Angst voor persoonlijke gevolgen, of om gezien te worden als verklikker, speelt hierin een rol. Ook kiest men in lastige situaties vaak voor wegkijken, vanuit de gedachte: ‘ik heb al genoeg aan mijn hoofd’ of ‘dat valt niet onder mijn verantwoordelijkheid’. Bespreken en uiteindelijk melden vraagt moed, zoals ook blijkt uit de introductiecampagne van het Huis voor de klokkenluiders. Bewustwording en preventief bespreken kan medewerkers ondersteunen en kan bijdragen aan het vorkomen van schendingen.

Want voorbeelden van integriteitsschendingen zijn er helaas genoeg; fraude, belangenverstrengeling, misbruik van subsidies of bevoegdheden, maar ook schendingen op het gebied van omgangsvormen (pesten, intimidatie), zoals de #metoo discussie maar al te goed duidelijk heeft gemaakt. Een integriteitsschending wil men voorkomen, want als het gebeurt kan dit leiden tot aanzienlijke schade. Niet alleen voor de betrokken werknemers, maar ook voor de organisatie als geheel. Een integriteitsschending wordt vaak veroorzaakt door meerdere betrokkenen. Vaak blijkt er sprake te zijn van een patroon, waar meerdere werknemers van op de hoogte zijn, of zelfs deel van uitmaken. Zodra een dergelijke kwestie aan het licht komt, blijft de organisatie achter met de vraag: hoe heeft het zover kunnen komen? Waarom is er niet eerder een signaal afgegeven, of een melding gedaan?

In de workshop ‘OR/HR en integriteit’ wordt aandacht besteed aan de rol van OR/HR in het bewaken van integriteit. U krijgt zicht op de verschillende aspecten in het integriteitswerk (stimuleren en controleren, motiveren en handhaven), die voor een organisatie en met name voor en OR- en HRM- leden belangrijk zijn. Daarnaast maakt u kennis met verschillende vormen om het bewustzijn rond integriteit te versterken; Moreel beraad en serious gaming op het gebied van integriteit. Nieuwsgierig geworden? Schrijf u hier in.

Relevant

Bekijk alle artikelen die gerelateerd zijn aan het geselecteerde artikel.

Foto van De week van de integriteit

De week van de integriteit

BING is partner van de Week van de Integriteit 2023, die van vrijdag 1 december tot en met vrijdag 8...

Verder lezen
Foto van Fraude op de werkplek

Fraude op de werkplek

Een van onze opdrachtgevers werd geconfronteerd met vermissing van contant geld uit een kluis in een...

Verder lezen
Foto van Twijfels delen doe je thuis maar

Twijfels delen doe je thuis maar

Twijfels delen doe je thuis maar En ook op je werk Herken je dit? ‘Daadkrachtig, overtuigend, ...

Verder lezen