Nieuwsbericht

Monitor Integriteit & Veiligheid 2020 gepubliceerd

BING heeft in het afgelopen half jaar samen met I&O Research in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Monitor Integriteit & Veiligheid 2020 uitgevoerd. De Monitor Integriteit en Veiligheid geeft inzicht in de mate waarin politieke ambtsdragers in het decentraal bestuur (gemeenten, provincies en waterschappen) te maken krijgen met agressie en geweld door burgers en de wijze waarop hier beleidsmatig mee wordt omgegaan. Daarnaast geeft de monitor inzicht in het integriteitsbewustzijn van politieke ambtsdragers en de mate waarin integriteitsregels door hen worden nageleefd. Het onderzoek bestond uit een enquête onder 3.060 politieke ambtsdragers (bestuurders en volksvertegenwoordigers), een enquête onder secretarissen en griffiers over het beleid gericht op agressie en geweld en integriteit en verdiepende interviews met 36 organisaties in het decentraal bestuur om de bevindingen uit de enquête te toetsen en praktijkervaringen op te halen.

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat vermoedens van niet-integer gedrag door politieke ambtsdragers in de ogen van hun collega’s stabiel zijn gebleven ten opzichte van de monitor van 2016. Wat aard betreft zijn de meest waargenomen vormen van niet-integer gedrag die politieke ambtsdragers (menen te) zien bij hun collega-ambtsdragers: verstrengeling met belangen van familie, vrienden of collega’s, gevolgd door het misbruik maken of niet vertrouwelijk omgaan met gevoelige informatie en het meestemmen over zaken met persoonlijk belang. Daarnaast blijkt dat politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen in toenemende mate te maken hebben met verbale agressie, bedreiging en intimidatie van burgers en andere personen van buiten de organisatie, waarbij vooral het aantal incidenten van verbale agressie via sociale media is gestegen.

Zie voor meer informatie: klik hier. Voor meer informatie kunt u uiteraard ook contact opnemen met BING via 033 – 2474300.

Relevant

Bekijk alle artikelen die gerelateerd zijn aan het geselecteerde artikel.

Foto van Bewoners wanen zich veilig

Bewoners wanen zich veilig

Diefstal in de zorg Laatst deed zich een casus voor in een woonzorgcentrum waarbij sprake was van...

Verder lezen
Foto van Tijdelijke vervanging officemanager

Tijdelijke vervanging officemanager

Voor ons gezellige en groeiende team, zoeken wij een enthousiaste en accurate officemanager voor 24 ...

Verder lezen
Foto van Joost Klein

Joost Klein

Een advocaat liet optekenen dat een persoon in het recht onschuldig is tot het tegendeel bewezen is....

Verder lezen