18

nov

Vertrouwenspersoon Kemna Casting

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en kan de persoon die contact zoekt begeleiden en adviseren ten aanzien van zijn/haar verhaal, melding of klacht. Wij hechten eraan te benadrukken dat de vertrouwenspersoon verplicht is tot geheimhouding, tenzij de persoon die zijn of haar hulp inroept, anders beslist. Diens naam en/of de inhoud van de melding/klacht worden alleen gedeeld met de organisatie wanneer een persoon dit wil en hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Meldingen/klachten kunnen (meer) zicht geven op (de omvang van) eventuele misstanden en op de kennis en rol van betrokkenen daarbij, zodat de organisatie in staat wordt gesteld om passende maatregelen te treffen.

De vertrouwenspersoon is tijdens kantooruren bereikbaar via 033-2474309. Mailen kan ook, via kemnacasting@bureauintegriteit.nl. Wij streven ernaar dat iedereen die wil spreken met de vertrouwenspersoon, op de kortst mogelijke termijn te woord wordt gestaan.

Top