Home Trainingen en workshops Morele oordeelsvorming

Morele oordeelsvorming

Tijdens de workshop Morele oordeelsvorming worden de deelnemers aan de hand van dilemma’s uit hun eigen praktijk uitgedaagd deze dilemma’s bespreekbaar te maken, hun mening te geven en oplossingen (wijze van handelen) aan te dragen. De deelnemers krijgen een methodiek aangereikt, waarmee zij zelf de meest morele oplossing bij een lastig vraagstuk kunnen ontdekken. In de workshop wordt vervolgens gekeken of die oplossing ook uitvoerbaar is en hoe je vervelende neveneffecten kunt repareren.

De workshop wordt in kleine groepen gegeven (tot circa twaalf personen) voor een maximaal leerrendement. Daarnaast kan de methodiek van morele oordeelsvorming ook worden ingezet als grootschalige interventie met behulp van de World Café-methodiek, als bijvoorbeeld de kick-off van een integriteitstraject. Een dergelijk grootschalige bijeenkomst kan worden uitgebreid met bijvoorbeeld een cabaretact of teambuildingsactiviteiten.

Meer weten
Voor meer informatie over de workshop Morele oordeelsvorming, kunt u deze flyer bekijken of contact opnemen met BING via info@bureauintegriteit.nl of 033-2474300.

Top