Moreel Beraad

Tijdens de workshop Moreel Beraad worden de deelnemers aan de hand van dilemma’s uit hun eigen praktijk uitgedaagd deze dilemma’s bespreekbaar te maken. Hiervoor  krijgen zij een methodiek aangereikt, waarmee zij zelf de meest integere keuze en bijbehorend handelen ontdekken. Er blijft ruimte voor verschillende argumenten en afwegingen. Het gaat in deze methodiek niet om strijd maar om inzicht door dialoog. In de workshop wordt vervolgens gekeken hoe je vervelende neveneffecten van de uiteindelijk gemaakte keuze kunt verzachten of repareren.

De workshop wordt in kleine groepen gegeven (tot circa twaalf personen) voor een maximaal leerrendement. Daarnaast kan de methodiek van moreel beraad ook worden ingezet als grootschalige interventie met behulp van de World Café-methodiek, als bijvoorbeeld de kick-off van een integriteitstraject. Een dergelijk grootschalige bijeenkomst kan worden uitgebreid met bijvoorbeeld een cabaret act of teambuildingsactiviteiten. In een vooroverleg kunnen wij de mogelijkheden met u bespreken.

De workshop Moreel Beraad kan ook goed online worden gegeven. Deze interactieve training, waarin gebruik wordt gemaakt van verschillende werkvormen, duurt 3 uur en wordt aangeboden via Microsoft Teams. Het maximaal aantal deelnemers van Moreel Beraad online is zes personen per training.

Meer weten
Voor meer informatie over de workshop Moreel Beraad, kunt u deze flyer bekijken. Wilt u meer weten over de online training Moreel Beraad? Lees hier het interview met Hella van den Elshout over de online variant. Voor meer informatie over andere workshops en diensten van BING, kunt u contact opnemen via info@bureauintegriteit.nl of 033-2474300.

Top