Home Trainingen en workshops Integriteitsspellen

Integriteitsspellen

De meest krachtige en eigentijdse vorm van leren, is om iets zelf te doen en zelf te ervaren. Dit kan met behulp van simulaties, ook wel serious gaming genoemd. In een goed ontwikkelde spelsimulatie ervaren deelnemers hoe zij in bepaalde situaties keuzes maken, waarbij denken wordt vertaald naar handelen. Bepaald gedrag wordt hiermee zichtbaar, en dus bespreekbaar. BING biedt drie verschillende integriteitsspellen aan: het bordspel Reflect, het kaartspel Dilemmax, en het digitale integriteitsspel Justum. In deze serious games, die worden gespeeld in groepen van 4 à 6 personen, gaan deelnemers aan de slag met morele dilemma’s over integriteit en omgangsvormen. Hierbij wordt soms verwezen naar wet- en regelgeving, maar wordt tevens een sterk appel gedaan op het morele kompas van de deelnemers zelf. Deelnemers worden uitgedaagd om de juiste afwegingen te maken tussen eigen belang, teambelang en algemeen belang én om begrip te kweken voor de zienswijzen van anderen. Door de dialoog die ontstaat krijgen de spelers niet alleen meer inzicht in de beweegredenen van anderen, maar werken ze ook samen aan het versterken van hun integriteitsbewustzijn. Het spelconcept van de integriteitsspellen is ontwikkeld door Morals at Work.

In samenwerking met BING zijn er inmiddels verschillende (maatwerk)versies ontwikkeld voor verscheidene organisatielagen, doelgroepen en sectoren. Reflect, Dilemmax en Justum worden onder meer gespeeld door ondernemingsraden, zorginstellingen, woningcorporaties, onderwijs en bestuurders en ambtenaren van gemeenten en provincies.

Justum
Justum is de nieuwste werkvorm als het gaat om online werken aan integriteit. Het laagdrempelige en interactieve spel Justum wordt gespeeld in een aansprekende digitale omgeving.  Spelsessies worden gehouden in subgroepen van tussen de vier en zeven personen onder begeleiding van een spelfacilitator. Bij grote aantallen deelnemers kan er dus in meerdere groepen tegelijk worden gespeeld. Spelers komen samen in de spelomgeving van Justum en communiceren via een communicatietool (zoals MS Teams). Ze krijgen uitdagende integriteitskwesties voorgeschoteld die voorkomen in de dagelijkse praktijk van hun werkveld en gaan met elkaar in dialoog over de antwoorden. In Justum zijn een aantal prikkelende spelelementen verwerkt: zo kunnen spelers elkaar punten geven voor antwoorden, waardoor zij worden gestimuleerd om samen de diepte in te gaan en het spel ook dynamisch en spannend blijft.  De speler die aan het einde van het spel de meeste punten heeft, is de winnaar van de sessie. Het spel Justum is flexibel inzetbaar: een spelsessie duurt in de regel zo’n 90 minuten, maar desgewenst ook langer of korter.

Reflect
Reflect is bij uitstek geschikt als eigentijdse en enerverende manier om het onderwerp integriteit in brede zin de revue te laten passeren. Het spel kent als doel: op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek gaan over morele dilemma’s en daarmee bewustwording creëren binnen de organisatie op het gebied van integriteit en omgangsvormen.

Reflect is niet alleen in te zetten als uitgebreid integriteitsprogramma, maar ook als leerzame teambuildingsactiviteit, het opnieuw agenderen van het thema integriteit, of voorafgaand aan het afleggen van de ambtseed of -belofte. Het spel wordt ingeleid door een adviseur van BING, wordt gespeeld op een spelbord met pionnen en aan tafel begeleid door een spelleider, die de dilemma’s afleest van een tablet.

Reflect wordt vaak aangeboden als dagdeelworkshop en zorgt, naast de noodzakelijke bewustwording, voor een positieve sfeer in de teams. Aangezien er meerdere spelborden tegelijk kunnen worden ingezet, kan Reflect in grotere groepen worden gespeeld.

Dilemmax
Dilemmax laat alle integriteitsaspecten van het werk langskomen en stimuleert het bewustzijn dat nodig is om bij dilemma’s en/of een (dreigende) schending adequaat te handelen. Tijdens het spel komt een grote hoeveelheid praktijkvoorbeelden op het gebied van integriteit langs, zodat deelnemers zich bewust worden van de reikwijdte van het thema en de kwesties waarmee zij te maken kunnen krijgen in hun werkomgeving of beroepspraktijk. Zij worden tijdens het spel uitgenodigd om te vertellen over vergelijkbare situaties die zij zelf ervaren, wat leidt tot interessante gesprekken en nieuwe inzichten. Ook het kaartspel Dilemmax wordt vaak ingezet als onderdeel van integriteits- of teambuildingsprogramma’s.

Door de handzame spelvorm (het spel bestaat uit een set dilemmakaarten) is Dilemmax ook zeer geschikt als kortere workshop van anderhalf à twee uur. Een workshop Dilemmax wordt begeleid door een adviseur van BING en is eveneens geschikt voor grote groepen deelnemers. Net als bij Reflect is de sfeer bij het spelen van Dilemmax positief en open, waardoor het spel een belangrijke bijdrage kan leveren aan teambuilding.

Meer informatie
Justum, Reflect en Dilemmax kunnen zowel worden ingezet als workshop (begeleid door BING) of worden overgenomen voor een langere periode (afhankelijk van spel en organisatie), waarbij de spellen intern naar believen kunnen worden ingezet.

Heeft u interesse in één van de integriteitsspellen, een op maat gemaakte versie of een andere workshop? Neem dan contact op met BING via info@bureauintegriteit.nl of bel naar 033-2474300. De adviseurs van BING geven u graag (online) een kosteloze demonstratie van de integriteitsspellen.

Top