Home Trainingen en workshops Integriteitsspellen

Integriteitsspellen

De meest krachtige en eigentijdse vorm van leren, is om iets zelf te doen en zelf te ervaren. Dit kan met behulp van simulaties, ook wel serious gaming genoemd. In een goed ontwikkelde spelsimulatie ervaren deelnemers hoe zij in bepaalde situaties keuzes maken, waarbij denken wordt vertaald naar handelen. Bepaald gedrag wordt hiermee zichtbaar, en dus bespreekbaar. BING biedt twee verschillende integriteitsspellen aan: het bordspel Reflect en het kaartspel Dilemmax. In deze integriteitsspellen, die worden gespeeld in groepen van 4 à 6 personen, gaan deelnemers aan de slag met morele dilemma’s over integriteit en omgangsvormen. Hierbij wordt soms verwezen naar wet- en regelgeving, maar wordt tevens een sterk appél gedaan op het morele kompas van de deelnemers zelf. Deelnemers worden uitgedaagd om de juiste afwegingen te maken tussen eigen belang, teambelang en algemeen belang én om begrip te kweken voor de zienswijzen van anderen.

Het spelconcept van de integriteitsspellen is ontwikkeld door Morals at Work.

In samenwerking met BING zijn er inmiddels verschillende (maatwerk)versies ontwikkeld voor verscheidene organisatielagen, doelgroepen en sectoren. Reflect en Dilemmax worden onder meer gespeeld door ondernemingsraden, zorginstellingen, woningcorporaties, onderwijs en bestuurders en ambtenaren van gemeenten en provincies.

Reflect

Reflect is bij uitstek geschikt als eigentijdse en enerverende manier om het onderwerp integriteit in brede zin de revue te laten passeren. Het spel kent als doel: op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek gaan over morele dilemma’s en daarmee bewustwording creëren binnen de organisatie op het gebied van integriteit en omgangsvormen.

Reflect is niet alleen in te zetten als uitgebreid integriteitsprogramma, maar ook als leerzame teambuildingsactiviteit, het opnieuw agenderen van het thema integriteit, of voorafgaand aan het afleggen van de ambtseed of -belofte. Het spel wordt ingeleid door een adviseur van BING, wordt gespeeld op een spelbord met pionnen en aan tafel begeleid door een spelleider, die de dilemma’s afleest van een tablet. 

Reflect wordt vaak aangeboden als dagdeelworkshop en zorgt, naast de noodzakelijke bewustwording, voor een positieve sfeer in de teams. Aangezien er meerdere spelborden tegelijk kunnen worden ingezet, kan Reflect in grotere groepen worden gespeeld.

Dilemmax

Dilemmax laat alle integriteitsaspecten van het werk langskomen en stimuleert het bewustzijn dat nodig is om bij dilemma’s en/of een (dreigende) schending adequaat te handelen.

Tijdens het spel komt een grote hoeveelheid praktijkvoorbeelden op het gebied van integriteit langs, zodat deelnemers zich bewust worden van de reikwijdte van het thema en de kwesties waarmee zij te maken kunnen krijgen in hun werkomgeving of beroepspraktijk. Zij worden tijdens het spel uitgenodigd om te vertellen over vergelijkbare situaties die zij zelf ervaren, wat leidt tot interessante gesprekken en nieuwe inzichten. Ook het kaartspel Dilemmax wordt vaak ingezet als onderdeel van integriteits- of teambuildingsprogramma’s.

Door de handzame spelvorm (het spel bestaat uit een set dilemmakaarten) is Dilemmax ook zeer geschikt als kortere workshop van anderhalf à twee uur. Een workshop Dilemmax wordt begeleid door een adviseur van BING en is eveneens geschikt voor grote groepen deelnemers. Net als bij Reflect is de sfeer bij het spelen van Dilemmax positief en open, waardoor het spel een belangrijke bijdrage kan leveren aan teambuilding.

Meer informatie

Reflect en Dilemmax kunnen zowel worden ingezet als workshop (begeleid door BING) of worden overgenomen voor een periode van drie jaar, waarbij de spellen intern naar believen kunnen worden ingezet.

Heeft u interesse in Reflect, Dilemmax, een op maat gemaakte versie of een andere workshop? Neem dan contact op met BING via info@bureauintegriteit.nl of bel naar 033-2474300. De adviseurs van BING geven u graag een kosteloze demonstratie van de integriteitsspellen.

Top