Home Trainingen en workshops

Trainingen en workshops

Trainingen en workshops – Integriteit laat je leven!
Integriteit binnen uw organisatie: hoe gaat u daarmee om? Hoe ontstaat een gezamenlijke taal en een waarden- en normenkader waar iedereen achter staat en waar iedereen zich aan houdt? Is er vertrouwen in elkaar? Heerst er een cultuur die u wenselijk vindt? Wordt er op integere wijze leiding gegeven? Kent iedereen de betekenis van integriteit en handelt men daar ook naar?

BING verzorgt verschillende trainingen, passend bij uw organisatie, waarbij ons motto ‘Integriteit laat je leven’ centraal staat. Met één centraal speerpunt: ervaringsgericht leren. Praktijkvoorbeelden worden gedeeld en de impact van ongewenste en gewenste omgangsvormen worden belicht. U leert lastige situaties herkennen en krijgt tips en tools om een goede werksfeer te creëren en te houden.

Meer weten
Wilt u ook een training of workshop van BING voor u en uw medewerkers? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Werkman, een e-mail sturen naar info@bureauintegriteit.nl of bellen naar 033-2474300.


Referentie workshop ‘De kracht en kwetsbaarheid van integriteit’

Contactpersoon: Elske Coenen
Opdracht: In de periode eind 2015-begin 2016 hebben workshops ‘De kracht en kwetsbaarheid van integriteit’ voor de gehele sector I&B (management en medewerkers) plaatsgevonden.

“Tijdens de workshop hebben we kennisgemaakt met hoe integer te handelen in ons werk en wat het verschil is tussen persoonlijke integriteit en organisatie-integriteit.”

“Medewerkers gingen zelf niet altijd gemakkelijk naar de workshops, maar kwamen terug met een gevoel dat hetgeen ze dat dagdeel hadden gedaan, hen iets had gebracht. En dat is een kracht!”

Top