Home Trainingen en workshops

Trainingen en workshops

Trainingen en workshops – Integriteit laat je leven!

Integriteit binnen uw organisatie: hoe gaat u daarmee om? Hoe ontstaat een gezamenlijke taal en een kader voor integer werken waar iedereen achter staat en waar iedereen zich aan houdt? Is er vertrouwen in elkaar? Heerst er een cultuur die u wenselijk vindt? Wordt er op integere wijze leiding gegeven en versterkt die werkwijze de norm voor medewerkers? Kent iedereen de betekenis van integriteit en handelt men daar ook naar? Is er een goede balans tussen de harde en zachte kant, tussen de handhavende, controlerende en de lerende, onderzoekende stimulerende kant?

BING verzorgt verschillende trainingen en workshops, passend bij uw organisatie en bij de fase waarin uw organisatie zich omtrent werken aan integriteit bevindt. Daarom besteden we ruim aandacht aan een vooroverleg. Ons motto daarbij is steeds ‘Integriteit laat je leven’. Want onze werkwijze heeft één centraal speerpunt: ervaringsgericht leren.

We werken met medewerkers en leidinggevenden interactief aan inzicht, maar daarnaast zullen we vooral werken aan hun eigen leerproces via hun eigen praktijkvoorbeelden. Deze worden gedeeld en de twijfels, vragen of dilemma’s  worden in een beraad gezamenlijk onderzocht. We bieden verschillende workshops aan die wisselend een focus hebben op het werken aan een kader voor integriteit, aan aandacht voor handhaving of een gedragscode. In een aantal workshops – zoals in Moreel Beraad- ligt het accent meer op leren en onderzoeken van praktische voorbeelden. Al met al zorgen wij ervoor dat u tips en tools, nieuwe leerervaringen en inzicht krijgt om praktisch en constructief de integriteit van uw organisatie te versterken.

Meer weten
Wilt u ook een training of workshop van BING voor u en uw medewerkers? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Werkman, een e-mail sturen naar info@bureauintegriteit.nl of bellen naar 033-2474300.

Top